„Innowacyjność w agroturystyce i turystyce wiejskiej Małopolski”

"Innowacyjność w agroturystyce i turystyce wiejskiej Małopolski"
W sądeckim Miasteczku Galicyjskim dyskutowano na temat innowacyjności w agroturystyce i turystyce wiejskiej. W spotkaniu uczestniczyli właściciele gospodarstw agroturystycznych, gospodarze bacówek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencję „Innowacyjność w agroturystyce i turystyce wiejskiej Małopolski” poprzedziło wręczenie świadectw potwierdzających uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie „baca”. - "Gdy mówimy o rozwoju turystyki, agroturystyki, czy o ożywieniu terenów górskich, to podkreślamy, jak ważnym elementem są wypasy kulturowe, które obejmują coraz większym zasięgiem terytorium Karpat. Po ukończeniu kursów i pozytywnym zdaniu egzaminów bacowie otrzymują dziś certyfikaty. Tym faktem potwierdzamy, że wszyscy muszą się doszkalać i zdobywać nową wiedzę – zaznaczył członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, wręczając dokumenty. Zwrócił on również uwagę na coraz większe znaczenie rozwoju agroturystyki i turystyki dla społeczności wiejskich. Za przykład posłużyły mu gospodarstwa zwiedzane podczas wyjazdów do Austrii, gdzie tego typu działalność ma charakter rodzinny i wielopokoleniowy.
    Przedsięwzięcia w dziedzinie turystyki wiejskiej mają szanse na wsparcie ze funduszy europejskich. W latach 2014-2020 Małopolska będzie dysponować pulą środków większą o ponad 30% niż w bieżącej perspektywie finansowej. - "Nowa perspektywa finansowa będzie w dużej mierze wymagała wspólnego działania administracji publicznej, korporacji gospodarczych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, jak chociażby lokalnych grup działania, kół gospodyń wiejskich, czy stowarzyszeń np. górali" – mówił Stanisław Sorys. - "Jeżeli tylko wspólnie będziemy przygotowywać projekty pod przyszłą perspektywę finansową to będziemy w większym zakresie mieli szansę uzyskać pożądany efekt" – podkreślił.
O nowoczesnym podejściu do agroturystyki w Małopolsce mówił dr Leszek Strzembicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Według niego obszarami innowacyjności są: produkt turystyczny, marketing i organizacja.
     Dyskutowano też na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki wiejskiej. To między innymi świąteczne tradycje (Konkurs na Palmę Wielkanocną w Lipnicy Murowanej, czy Bożonarodzeniowy Konkurs Szopek Krakowskich), tradycyjne wioski (Zalipie – malowana wieś, Chochołów – drewniana zabudowa), niezwykła sztuka i muzyka polskich górali oraz dziedzictwo kulinarne (11 spośród 36 polskich produktów regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej pochodzi z Małopolski).
    Wojewódzką Konferencję Agroturystyczną „Innowacyjność w agroturystyce i turystyce wiejskiej Małopolski” zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Małgorzata Kareńska fot. Województwo Małopolskie


Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Województwo Małopolskie

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica