POLSKA 3.0 - Na Forum w Krynicy przedstawiono jedyny spójny projekt dla polskiej gospodarki

POLSKA 3.0 - Na Forum w Krynicy przedstawiono jedyny spójny projekt dla polskiej gospodarki
"POLSKA 3.0” jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych.
To projekt, który ma na celu podnieść polską gospodarkę i uczynić to poprzez rozwijanie innowacyjności, przewagi technologicznej i nowoczesnej metodologii działania. Ten projekt nie cechuje się doraźnymi, nieskoordynowanymi działaniami, które charakteryzują cykle wyborcze. Mowa o projekcie apolitycznym i oddolnym. Projekcie, który wspierają przedsiębiorcy, samorządy i wszyscy ci, którym zależy na rozwoju polskiej gospodarki.
Siła kraju tkwi w jego rodzimych firmach, które potrafią konkurować międzynarodowo, a kluczem do dostatku jest tworzenie nowych miejsc pracy. Duże firmy są w stanie walczyć na rynku globalnym o dobrobyt dla obywateli swoich krajów. Im dane państwo ma ich więcej, tym większe są wynagrodzenia.

Projekt POLSKA 3.0 to największy projekt Komisji Europejskiej, wpisujący się w jej nowe strategie finansowania, ponieważ jest on realizowany poprzez firmy zrzeszone w klastrach i dotyczy tak istotnego w nowym finansowym rozdaniu, transportu multimodalnego. Zakłada przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra - Dunaj - Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego - Gorzyczki – Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków – Hrubieszów.

Polska 3.0 to stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know - how, bazując na najlepszych wzorcach. Samo Centrum Logistyczne zakłada utworzenie około 50 000 nowych miejsc pracy. POLSKA 3.0 będzie więc zagłębiem biznesowym Polski i atrakcyjnym obszarem dla inwestorów z całego świata, jednakże podyktowanym na warunkach polskich firm. Dziś natomiast, polska gospodarka kierowana jest głównie przez inwestorów zagranicznych i działające na wielką skalę korporacje transgraniczne.

Realizacja projektu Polska 3.0 zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka atrakcyjnego na arenie międzynarodowej.

Cały potencjał już jest. Zarówno dająca ogromne możliwości rzeka, jedyny taki korytarz wodny w Europie, tereny, gdzie unikalnie na skalę europejską, krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe, a także potencjał intelektualny, w postaci ośrodków naukowo - badawczych, innowacyjnych firm i olbrzymiego kapitału ludzkiego (zasięg ponad 8 mln ludzi). Powyższe tereny inwestycyjne to także kompleksowa obsługa prawna, finansowa i inwestorska, oferowana przez rodzime firmy.
Pomimo iż próby zrealizowania tego projektu liczy się w dziesiątkach lat, dotychczas nikt nie potrafił (bądź też nikomu na tym nie zależało), aby Polska wykorzystywała potencjał, który posiada.
Za projektem Polska 3.0 przemawia czysta ekonomia. I choć połączenie Odry z Dunajem, oraz Centrum logistycznego i kolei w duży projekt transportu multimodalnego to nie lada wyzwanie, to czas zrozumieć to, co bogate społeczeństwa już dawno zrozumiały...

W Polsce często chwalimy się wzrostem PKB. Warto jednak przypomnieć sobie, w jaki sposób jest on liczony. Jeśli zakładamy, że jest to suma wartości dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w okresie jednego roku, bez znaczenia jest fakt, czy produkty i usługi wytworzone zostały przez producentów polskich, czy też wytwórców zagranicznych w Polsce. Rodzi się więc pytanie, na ile nasz PKB jest nasz? Choć potrzebujemy zagranicznego kapitału, priorytetową kwestią powinno być dla nas dbanie o nasz własny.
Potrzebna jest budowa długofalowej strategii rozwoju wokół programowego dokumentu rządowego, najlepiej przy konsensusie politycznym, co pozwoliłoby uniknąć działalności doraźnej i politycznych przetargów. W Polsce brak systemu trwałego rozwoju. Dotychczas proponowane strategie rozwoju cierpiały z powodu pobieżności oraz krótkiej perspektywy przyjętej w opracowaniu. Spotykały się także z dużą krytyką szerokiego grona ekspertów gospodarczych i piętnowane były przez lokalne społeczności, których bezpośrednio dotykały. Kompleksowe, przewidziane na długie lata projekty, jak Polska 3.0, pozwalają przygotować odpowiednią edukację, a następnie odpowiednią kadrę, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną. A to one są kołem zamachowym gospodarki.

Projekt ma pokazać przedsiębiorcom, instytucjom, ale też organizacjom rządowym, że dla wspólnego celu przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć. Mają wolność głosu, która pozwala im mówić, co naprawdę nie pracuje na korzyść naszej gospodarki i robią to bez obaw o zmieniające się klimaty polityczne.
Ostatnia znacząca transza funduszy unijnych wygaśnie w 2020 roku. W kraju, w którym nie zwykliśmy gospodarczo współpracować, mamy możliwość, poprzez realizację własnych celów na poziomie społeczności lokalnej, samorządu, powiatu, województwa, aby przyczynić się do podniesienia stopy życiowej w skali całości Kraju. Klastry, oraz związane z nimi inicjatywy oddolne muszą połączyć siły, aby przeforsować wreszcie korzystne i odpowiedzialne rozwiązania dla Polski.

Ten „ostatni dzwonek” w funduszach międzynarodowych daje szansę projektowi POLSKA 3.0 na realizację olbrzymiego, propolskiego, patriotycznego projektu, który jest odpowiedzią na największe problemy dotykające rodzimą gospodarkę. Zmiany mogą zostać poczynione tylko poprzez wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na międzynarodowych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które będzie pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym.
Projekt Polska 3.0 zainicjowany został przez najwyższej klasy inżynierów gospodarki wodnej, specjalistów ds. transportu, finansistów, ekspertów w dziedzinie ekonomii, Krajową Sieć Klastrów i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Chcąc sięgnąć po środki z puli europejskiej, które są niezbędne dla tego propolskiego przedsięwzięcia jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z uprzywilejowanej w nowym finansowym rozdaniu polityki klastrowej - nie dość znanej i docenianej jeszcze w Polsce, a odgrywającej kluczową rolę w nowej strategii Unii Europejskiej. Polityka klastrowa pozwoli na zmaterializowanie projektu Centrum Logistycznego i planu połączenia Odra – Dunaj - Łaba, które przez tak wiele lat spalały na panewce. W nowym finansowym rozdaniu na klastry przewidziane są największe pieniądze. Plan inwestycyjny szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, mający na celu pomóc ożywić osłabiony wzrost i zatrudnienie w uśpionej gospodarczo UE i sprawić, aby w ciągu trzech lat na inwestycje zostało wygenerowanych 315 mld euro, jasno zakłada, że środki są dedykowane na konkretne działania. Analizując dokumenty strategiczne dla Polski i całej UE jest jasne, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, po duże środki sięgną tylko kompleksowo przygotowane podmioty. Dlatego też spójny, strategicznie rozplanowany projekt Polska 3.0 jako jedyny ma realną szansę skorzystania z tego olbrzymiego zastrzyku gotówki.

Według największych ekspertów, Polska 3.0 jest pewną szansą na rozwój gospodarki naszego kraju. Jest także demonstratorem, pokazującym że przedsiębiorcy potrafią się organizować dla wspólnego celu, jakim jest rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości.

Angelika Jarosławska

Koordynator Projektu Polska 3.0.

Autor: Angelika Jarosławska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica