12 -14 lipca kolejny XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu. Poleca MTV24.TV

12 -14 lipca kolejny XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu. Poleca MTV24.TV
HISTORIA GREKÓW I FESTIWALU W ZGORZELCU

W 2016 roku minęło 100 lat przyjazdu pierwszych greków do Europa Miasta Zgorzelec Goerlitz - Mieszkali oni w specjalnie wyremontowanym obozie greckim. Przebywało w nim około 6.500 żołnierzy IV Korpusu Armii Greckiej . Obejmował on 28 hektarów. Dziś Park Paderewskiego. Nikt sie nie spodziewal ze w roku 1949 miasto Zgorzelec zwiąże się na stałe z Grecją i jej kulturą, wtedy to około 13,5 tysiąca greckich uchodźców ponownie znalazło w Zgorzelcu swoja drugą Ojczyznę. Z inicjatywy Nikosa Rusketosa Rada Miejska w roku 1996r odsłonięto tablicę na budynku Urzędu Miasta upamiętniającą pobyt Greków w Zgorzelcu.

Latem 8 lipca 2016 roku powstał z jego inicjatywy 4 metrowy pomnik upamiętniający 100 lecie przyjazdu pierwszych greków do Europa Miasta Zgorzelec Goerlitz - Za to otrzymał od Rady Miasta Goerlitz i Zgorzelca medal 'Zasłużony dla Europa ' MIASTA ZGORZELEC GOERLITZ jak i zasłużony dla Dolnego Śląska:

Pomysł festiwalu wywodzi się w prostej lini,i z dokonań greckich zespołów wokalnych, muzycznych, które w latach 70-tych, odnosiły sukcesy na estradach Polski, a wszystkie te zespoły powstały właśnie w Zgorzelcu i dzięki nim muzyka grecka miała znaczny udział w polskiej muzyce rozrywkowej. FESTIWAL PIOSENKI GRECKIEJ, to niekwestionowany sukces naszego miasta zarówno pod względem artystycznym jak i organizacyjnym.

Zgorzelec każdego roku staje się polską stolicą kultury greckiej. Ambasador Grecji w Polsce objął festiwal swoim patronatem i uczestniczy w nim osobiście od pierwszej edycji. Festiwal, to koncerty w amfiteatrze miejskim gwiazd greckiej piosenki, tzw. "dzień konkursowy" i festiwalowa GALA. Festiwal to także wystawy plastyczne, spektakle teatralne i wspaniały grecki festyn z przysmakami kuchni greckiej. Czas festiwalu jest okazją do spotkań władz samorządowych miasta Zgorzelca z władzami partnerskiego greckiego miasta Naosussa. Rok rocznie odbywają się również, uroczystości upamiętniające pobyt Greków w Zgorzelcu , pod tablicą pamiątkową lub przy Bulwarze Greckim na cmentarzu komunalnym z udziałem wszystkich zaproszonych gości.

Telewizja MTV24.TV poleca i zaprasza na to muzyczne święto greckiej Piosenki ZGORZELEC 2019


XXII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI
GRECKIEJ
Zgorzelec 2019
Zapraszam polskich wykonawców do wzięcia udziału w konkursie o
GRAND PRIX
12 -14 lipca 2019
Program festiwalu zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
"100 LAT STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH MIĘDZY POLSKĄ I GRECJĄ.
1919 - 2019"

Burmistrz i Rada Miasta Zgorzelec
zaprasza
Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

WARUNKI ORGANIZACYJNE I ARTYSTYCZNE KONKURSU O GRAND PRIX FESTIWALU.
/zmiana regulaminu festiwalu wyjątkowo na 2019 rok

1. Impreza ma charakter cykliczny i odbywa się każdego roku.
2. Przewidywana ilość wykonawców (solistów, duetów, zespołów) dopuszczonych do udziału w konkursie po wcześniejszej kwalifikacji do 10 uczestników.
3. Jedna prezentacja obejmuje wykonanie dwóch piosenek: jednej piosenki greckiego wykonawcy zaśpiewanej przez uczestnika w języku greckim oraz drugiej piosenki polskiego wykonawcy zaśpiewanej w języku polskim.
4. Do konkursu zakwalifikowani będą soliści, duety i zespoły z wyłączeniem wykonawców greckich.
5. Wykonawców obowiązuje własny akompaniament np.(zespół muzyczny, gitara, buzuki, fortepian, itp.). Dopuszcza się użycie półplaybacku. Nie dopuszcza się pełnego playbacku. Organizator może zapewnić każdemu wykonawcy trzyosobowy chór festiwalowy.
6. Kryterium oceny konkursowej jest:
1) zaśpiewanie piosenki z poprawnym tekstem
2) dobre warunki wokalne i dykcja
3) dobry akompaniament,
4) mile widziani wykonawcy prezentujący się w kostiumach estradowych,
5) dodatkowe walory to ruch sceniczny
7. Prezentacje oceniane będą przez polsko-greckie Jury, w którym zasiadają między innymi greccy artyści.
8. Werdykt Jury znany będzie w dniu konkursowym i będzie ogłoszony w trakcie Festiwalu . Wszyscy wykonawcy biorący udział w konkursie są zobowiązani do wzięcia udziału w koncercie Galowym podczas rozdania nagród. Wykonawcy, którzy otrzymają trzy pierwsze nagrody zobowiązani są być na scenie i wziąć udział w finale koncertu, podczas wręczania nagród i zaśpiewania ponownie nagrodzonych piosenek.
9. Organizatorzy festiwalu zapewniają wykonawcom niezbędne noclegi oraz
wyżywienie. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
10. Wykonawcy powinni przybyć, do Zgorzelca w dniu 13.07.2019 r. 14 lipca 2019 roku rozpocznie się próba o godzinie 10:00 w Miejskim Amfiteatrze w Zgorzelcu.
11. Koncert konkursowy odbędzie się w niedzielę, 14 lipca 2019 w godzinach popołudniowych.
12. Koncert galowy odbędzie się 14 lipca 2019 w godzinach wieczornych.
13. Nocleg obejmuje dwie doby z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek.Za osoby towarzyszące wykonawcy w hotelu płaci wykonawca.
14. Wykonawcy, którzy otrzymają trzy pierwsze nagrody, podpiszą oświadczenie, iż wezmą udział w koncercie kolejnego festiwalu w charakterze laureatów. Zostaną im zwrócone koszty podróży. Zapewnione im będzie zakwaterowanie i wyżywienie.
15. Wykonawca biorący udział w festiwalu zezwala organizatorowi rejestracji podczas koncertu dźwięku i obrazu. Ponadto zezwala przenieść na organizatora wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania wyżej określonym dziełem w zakresie:
1) zwielokrotniania techniką cyfrowego zapisu na dyskach twardych, dyskach CD, dyskietkach i innych cyfrowych nośnikach informacji,
2) zwielokrotniania w postaci wydruku,
3) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera,
4) publicznego wykonywania albo publicznego odtwarzania, w tym w sieciach
informatycznych,
5) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej
przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, lub przez nadawanie kablowe.
6) retransmisji,
7) najmu i dzierżawy,
8) wprowadzenia do obrotu,
9) dokonywania tłumaczeń i ich wykorzystywania w zakresie określonym w pkt.15 (1-9)
16. Regulamin wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem oznacza iż wykonawca zna i przyjmuje warunki niniejszego regulaminu XXII Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Greckiej Zgorzelec 2019
17. Organizatorzy festiwalu przewidują następujące nagrody Burmistrza Miasta Zgorzelec:
1) GRAND PRIX:
5000* zł
2) II miejsce 3000* zł
3) III 2000* zł
*(od powyższych kwot zostanie potracony podatek):
18. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału i wielkości wszystkich nagród wyróżnień. Przewidywane wyróżnienia:
1) Nagroda publiczności.
2) Nagrody rzeczowe.
3) Koncerty z Greckim Zespołem ORFEUSZ
19. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o nadesłanie lub osobiste dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2019r. zgłaszanie udziału, jednak powinno być zrobione co najmniej telefonicznie z podaniem tytułami zarezerwowanych piosenek.
1) zgłoszenia
2) oświadczenia
3) nagrania DEMO na którym powinny znajdować się piosenka, która będzie prezentowana w trakcie festiwalu. Organizator służy pomocą w doborze
repertuaru, przesłaniu fonetycznego zapisu tekstów i konsultacji.
4) dodatkowych materiałów: zdjęcia, historia zespołu i wykonawcy itd.
20. Organizator na podstawie przekazanych materiałów podejmie decyzje warunkującą udział w eliminacjach i dopuszczeniu do udziału w festiwalu.
Biuro festiwalu:
Agencja Artystyczna ORFEUSZ s.c.
ul. Chopina 33
59-900 Zgorzelec
Dyrektor Festiwalu
Nikos Rusketos
tel. kom. +48 602 38 77 52
tel. +48 75 77 56 866
fax. +48 75 77 19 899
biuro@orfeusz.info


Opracował : MTV24.TV
Autor: ik. tv

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica