MTV24.TV poleca : Preferencje muzyczne w ujęciu ogólnym!

MTV24.TV poleca : Preferencje muzyczne w ujęciu ogólnym!
Preferencje muzyczne w ujęciu ogólnym!

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego wybierasz muzykę, która aktualnie gra Tobie w słuchawkach? Dlaczego zauważasz zmianę i ewolucję swoich muzycznych upodobań lub może jej brak oraz jak bardzo muzyka jest odzwierciedleniem Twojej duszy, osobowości i wrażliwości? To bardzo dobre pytania, na które starają się odpowiedzieć także badacze i naukowcy. Preferencje muzyczne to wielowątkowy temat, który wciąż pozostaje zagadką. Nasze rozumienie, w jaki sposób i dlaczego tworzone są gusta, nadal pozostaje dostępne fragmentarycznie.

Badania empiryczne prowadzone na gruncie odbioru muzyki potwierdzają, że uwarunkowania naszych preferencji muzycznych są zależne od wielu czynników. Możemy sprowadzić ten problem do dwóch szerokich kategorii: wewnętrznej i zewnętrznej. Niniejszy tekst nie sprowadza się jednak do rozpatrywania każdego czynnika z osobna w obrębie tych dwóch kategorii. Jest rzeczą niemożliwą w krótkim artykule zamieścić wszystkie niezbędne informacje i dostępne na dzień dzisiejszy dane z badań. Moim głównym celem stało się uwypuklenie najważniejszych czynników, które mają wpływ na wybór preferowanej przez nas muzyki.
Złożoność problemu badania preferencji muzycznych nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jaki czynnik najbardziej oddziałuje na nasze gusta. Trudno także wypracować ujednoliconą i uniwersalną metodę badawczą. Każde badanie posługuje się innymi narzędziami, przez co odbiór muzyki jest dopasowany do celów konkretnego badania. Nie mniej jednak do podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się naszych preferencji muzycznych możemy zaliczyć:

• uwarunkowania osobowościowe (także w kontekście zaburzeń psychicznych) oraz związaną z tym otwartość na poszukiwania i nowe doświadczenia dźwiękowe,
• potrzeby emocjonalne,
• rolę muzyki w kształtowaniu naszej osobowości jako jednostki społecznej,
• czynniki socjo-demograficzne,
• kontekst sytuacyjny,
• strukturę społeczną,
• środowisko życia,
• wiek jednostki,
• styl słuchania i świadomość złożoności lub prostoty muzyki,
• wrodzone umiejętności muzyczne,
• czynnik wychowawczy,
• aktualne doświadczenia ze sztuką,
• pragnienia, stopień wrażliwości i otwartość,
• typ i rodzaj edukacji szkolnej (system edukacji jako trening kształtowania świadomości i gustu muzycznego),
• tradycje artystyczne przekazywane w środowisku rodzinnym,
• ogólną wiedzę o sztuce,
• tradycję muzyczne regionu, w którym żyjemy,
• dostępność informacji kulturalnych, a także możliwość realizacji artystycznej,
• poczucie przynależności do danej grupy społecznej (np. temat subkultur),
• obserwacje,
• mass media.

Niektóre czynniki są ze sobą ściśle powiązane, wynikają jedne z drugich lub są od siebie zależne. Nowe badania wykazują, że jesteśmy w stanie wyróżnić w życiu człowieka okresy szczególnie intensywne, które mają ogromny wpływ na kształtowanie się naszej przyszłej muzycznej postawy. Są to momenty, w których jesteśmy podatni i wrażliwi na wszelkie zmiany.

Dzięki wyborze danej muzyki słuchacz informuje nas także o poczuciu własnej wartości, postawie wobec świata oraz przekonaniach na własny temat. Istnieje grupa badaczy, którzy są wręcz przekonani, że na podstawie preferencji muzycznych jesteśmy w stanie zdemaskować cele, wartości, przekonania, ideały, a nawet poziom inteligencji danej jednostki. Preferencje mogą wskazywać na stereotypy, które nie zawsze są prawdziwe. Każdy problem należy badać w projektach badawczych, które oceniają cechy osobowości oraz społeczne i sytuacyjne determinanty preferencji muzycznych.


Autor: Mateusz Marzec Fonomedia Group

Opracował : One Media Group dla MTV24.TV
Foto: pixabay
Autor: ik. tv

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica