Dr Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o łączności cyfrowej GSM-R oraz o systemie 5G

 Dr Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o łączności cyfrowej GSM-R oraz o systemie 5G
Łączność cyfrowa GSM-R na polskiej sieci kolejowej. Od 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R. Dotychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei. Wdrożenie systemu GSM-R to przełomowy projekt, który umożliwi budowę nowoczesnego i innowacyjnego systemu kolejowego w Polsce.

Minister Infrastruktury przyjął i przekazał do Komisji Europejskiej Suplement do Krajowego planu wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności „Sterowanie”. Dokument zawiera harmonogram migracji z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R. Jest to jeden z elementów wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Na system ten składają się łączność GSM-R oraz sygnalizacja kabinowa ETCS. W Polsce do 2030 r. planowane jest osiągnięcie pełnej funkcjonalności ERTMS na głównych liniach kolejowych (sieć bazowa TEN-T).

Proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz zostanie zachowana jedynie w pracy manewrowej oraz w niektórych sieciach zarządców infrastruktury, innych niż PKP PLK S.A.

Wdrożenie systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej stanowić będzie znaczący krok do osiągnięcia najwyższego standardu interoperacyjności ogólnoeuropejskiego systemu kolejowego. Do najważniejszych korzyści wdrożenia systemu GSM-R zaliczyć można znaczną poprawę bezpieczeństwa, jakości łączności głosowej oraz zapewnienie transmisji danych na potrzeby ETCS poziomu 2.

Wszelkie informacje dotyczące wdrażania systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej będą na bieżąco aktualizowane, w związku z czym zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, a także w przypadku pojawiających się wątpliwości lub pytań do bezpośredniego kontaktu z Departamentem Techniki i Wyrobów (e-mail: utk@utk.gov.pl).

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

*****
Należy wiedzieć, że system kolejowy GSM-R to nie to samo co mocno kontrowersyjny system - 5 G.
Taki maszt ma być wybudowany między innymi w Powroźniku. Ludność miejscowa jest zaniepokojona tą budową, w samym centrum budownictwa mieszkalnego. Boją się o swoje zdrowie.

Rozmowa z dr Janem Golbą Burmistrzem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

- "Inwestycja GSM-R nie jest realizowana przez Gminę, ani Muszyna, ani Krynica, ani sąsiednie gminy, jest to inwestycja, która jest realizowana przez PKP. To jest dostosowanie się do europejskiego systemu bezpieczeństwa na kolei i chodzi tu przede wszystkim o system łączności głosowej, sms-owej, jak również zdalnego zarządzania komunikacją PKP, jeżeli chodzi o rampy, światła ostrzegawcze, ruch pociągów, zbliżanie się do punktów, które są punktami newralgicznymi ze względu na bezpieczeństwo, zbliżanie się pociągów do przejazdów kolejowych. Odbywa się to przez zdalne komunikowanie, właśnie przez system GSM-R, przez system budowanych przekaźników. Przekaźniki są to maszty, które mają różną wysokość, w terenach płaskich są niższe a w terenach górskich wyższe. Musi być komunikacja pomiędzy jednym masztem a drugim aby uzyskać połączenie i w ten sposób zarządzać funkcjonowaniem kolei. Ten system miał by wchodzić do realizacji w 2023 r.

Budowa tych przekaźników rodzi różnego rodzaju obawy. Takie obawy mieliśmy tutaj w Muszynie w 2014 r., kiedy były prowadzone pierwsze prace przygotowawcze do tej inwestycji . Po uzyskaniu informacji co do tego co to ma być zwróciliśmy się do ministra Zdrowia z zapytaniem czy nie będzie tutaj negatywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców, na zdrowie kuracjuszy, turystów. Zwróciliśmy się również do Ministra Infrastruktury w tej samej sprawie aby złagodzić ten surowy wystrój i inaczej je zlokalizować. Myśmy się odwołali od decyzji, którą wydał Wojewoda w tej właśnie sprawie. Nie są to maszty na system telefonii komórkowej 5G, tylko to jest system wyłącznie dla kolei. System ma ułatwić korzystanie z sieci komórkowej i internetu w pociągach podczas przemieszczania się na dużych obszarach. W kolejową sieć GSM-R będzie wyposażona cała Polska.

Wśród mieszkańców w chwili obecnej też są obawy co do lokalizacji tych obiektów. Oczywiście są obawy dotyczące czy te urządzenia nie mają wpływu na stan zdrowia, czy nie doprowadzą jakiegoś roztroju zdrowia, takie głosy też są. Pojawiły się również głosy odnośnie lokalizacji. Kolej wykorzystuje sobie własny teren, który jest terenem zamkniętym. To są inwestycje celu publicznego. Decyzje są prawomocne i rozpoczęto budowę tych masztów. Kilka takich masztów powstało już na naszym terenie, między innymi w Rytrze. Natomiast są duże tutaj obawy wśród mieszkańców Powroźnika wynikłych z tej decyzji. Mieszkańcy Powroźnika protestują, uważają że ten maszt powinien być przesunięty w inne miejsce. Gmina podziela te stanowiska, uważa że ulokowanie masztu bezpośrednio przy drodze, w tym miejscu gdzie został zaplanowany absolutnie można poszukać innych lokalizacji, innego rozwiązania, które by odsunęło maszt od domów. Zdajemy sobie sprawę z pozytywów i negatywów. Takie negatywy to będą zaburzenie harmonii terenu. Nie jesteśmy do końca pewni czy nie ma tutaj jakiegoś oddziaływania na zdrowie, ale ta inwestycja nie została zakwalifikowana wśród podobnych inwestycji, które negatywnie odziaływują na środowisko. Musiała przejść przez całą procedurę, łącznie z wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami i tak to się w zasadzie zakończyło.

Większym problemem będą kwestie lokowania przekaźników telefonii komórkowej 5G. My jako Gmina przeciwstawiliśmy się lokalizacjom takich masztów w strefie A. Gminy Uzdrowiskowe protestowały, wystąpiły pismem do Ministra Zdrowia. Minister Zdrowia podzielił nasze stanowisko. Na początku negatywnie odniósł się do lokowania przekaźników 5G, później wycofał się z tego. W między czasie nastąpiła zmiana ustawy o Lecznictwie Uzdrowiskowym, Gminach Uzdrowiskowych i Uzdrowiskach i dzisiaj w zasadzie inwestor może tam gdzie chce zlokalizować takie przekaźniki. Uważam, że to nie jest w porządku, to było ustanowione bez udziału społecznego a tu powinna być konsultacja społeczna.

Jeżeli chodzi o sieć kolejową GSM-R to mam inne zdanie. To rozwiązanie powinniśmy wprowadzić, natomiast jeżeli chodzi o sieć 5G to powinno być bardzo wyważone czyli lokalizacja tych przekaźników powinna być uzgodniona z nami - gminami, ze społeczeństwem gdyż tu jest mnóstwo obaw a niejednokrotnie ekspertyzy w tym wypadku są sprzeczne. Jest mnóstwo obaw i to powinno się odbywać zupełnie inaczej. Zmany we wprowadzaniu przekaźników 5G zostały wprowadzone przy okazji ustawy o koronawirusie. To jest zupełnie już zaskakujące a to są dwa różne tematy i to jest trochę dziwne rozwiązanie ………."

                                          -  powiedział dr Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


Andrzej Gulewicz MTV24
Fot. aut.
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica