Radni powiatu głosowali za budżetem na 2015 rok.

 Radni powiatu głosowali za budżetem na 2015 rok.
Podczas sesji (30 stycznia) Radni Powiatu Nowosądeckiego przyjęli (31 stycznia) budżet na rok bieżący. Planowane dochody to 173.422.260 zł, wydatki - 179.386.560 zł. Deficyt wyniesie 5.964.300 złotych.

Podczas ostatniej sesji  radni Powiatu Nowosądeckiego przyjęli budżet na 2015 rok. - "Ten budżet opracowali nasi poprzednicy" – wyjaśnia starosta nowosądecki Marek Pławiak. - "Nie mieliśmy więc wielkich możliwości i przede wszystkim czasu, aby go gruntownie przebudować. Jednak zarówno Zarząd, jak i radni Powiatu pracowali w poszczególnych komisjach, aby wprowadzić zmiany i poszukać oszczędności".
   Zaplanowane na 2015 rok dochody to 173.422.260 zł, z tego dochody bieżące - 117.283.292 zł, a majątkowe – 56.138.968 zł. Natomiast planowane wydatki wyniosą 179.386.560 zł, w tym bieżące – 107.869.612 zł oraz majątkowe – 71.516.948 zł. – „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 5.964.300 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu z lat ubiegłych – mówił skarbnik Maria Jękot. Przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego to kwota 12.510.300 zł i rozchody – 6.546.000 zł.

(MK)fot. Starostwo Powiatowe Nowy Sącz.

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica