Bezpieczna droga do szkoły – porady policjantów

Bezpieczna droga do szkoły – porady policjantów
Po wakacyjnej dzieci wracają do szkół. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa policjanci przez pierwszy miesiąc roku szkolnego będą prowadzić w rejonach szkół zintensyfikowane działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. W ubiegłym roku szkolnym przez dłuższy czas lekcje odbywały się zdalnie. Uczniowie pozostawali w domach, dlatego wskazane jest przypomnienie im podstawowych zasad kodeksu drogowego.

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, obowiązkiem dorosłych – rodziców, opiekunów jest zadbać o to, by przygotować dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Mamo, Tato,
• dziecko naśladuje Twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
• zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
• ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
• wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
• w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Przypominamy również podstawowe zasady, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

• Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
• Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
• Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
• Na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
• Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne. Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.

Należy pamiętać, że nie wolno :
o wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (nawet na przejściu dla pieszych);
o wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
o przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
o przebiegać przez jezdnię.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach.

• Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki, jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

• Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135cm.

• Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.

Do kierujących pojazdami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach szkół i placówek edukacyjnych, a także o unikanie wszelkich działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Życzymy spokojnego i bezpiecznego powrotu do szkoły.

Porady: Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; grafika: KGP


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Aneta Izworska
            Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica