Europa w czasie pandemii. Forum Ekonomiczne poszerzone o Newsletter

Europa w czasie pandemii. Forum Ekonomiczne poszerzone o Newsletter
Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Do statutowych celów Instytutu Wschodniego należą:

1. krzewienie edukacji społecznej i politycznej w służbie demokratycznej przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej
2. sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw w tych dziedzinach
3. działanie na rzecz współpracy i budowania zaufania między państwami Europy Środkowo-Wschodniej
4. wspieranie i podejmowanie działań służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli i społeczności lokalnych procesów zachodzących w trakcie przebudowy państwa i gospodarki centralnie zarządzanej w demokratyczne państwo gospodarki wolnorynkowej.

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju. W obradach XXIX Forum Ekonomicznego w 2019 roku wzięło udział prawie 5,3 tys. uczestników, a obsługą medialną zajmowało się ponad 700 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.

Aktualizowany na bieżąco program XXX Forum Ekonomicznego to ponad 330 wydarzeń w dniach 8-10 września 2020 roku, gdy Krynica Zdrój po raz kolejny stanie się centrum wydarzeń świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Ponad 4500 Gości dyskutujących o problemach najważniejszych dla społeczności krajowej i zagranicznej na 16 ścieżkach tematycznych.

Misją Forum Ekonomicznego jest umożliwienie konstruktywnego dialogu, który buduje nowe rozwiązania i inicjatywy glokalne – zmieniające nasze życie w trosce o środowisko naturalne i lokalne społeczności. W związku z panującą pandemią COVID-19 tzw. koronawirusa obszary poszczególnych dyskusji będą dostosowywane do dynamiki sytuacji.

-„Gdy począwszy od 21 lutego zaczęły napływać do nas pierwsze informacje o potwierdzonych i szybko przybywających kolejnych przypadkach zachorowań na Covid-19 we włoskiej Lombardii, nikt nie sądził, że koronawirus rozprzestrzeni się tak dynamicznie na terytorium całej Europy. Nagle, niemal z dnia na dzień, stanęliśmy przed zupełnie nową, nieznaną nam do tej pory rzeczywistością. Od wszystkich nas wymaga ona reakcji, które choć do tej pory mogły wydawać nam się obce, dziś stają się niezbędne. Dlatego w obliczu dynamiki dzisiejszej sytuacji, pozostając wierni przyświecającej nam już blisko 30 lat idei tworzenia przestrzeni spotkań i wymiany opinii, chcąc pozostać w stałym kontakcie z gośćmi naszego Forum, przy wsparciu naszych partnerów poszerzamy naszą działalność na płaszczyźnie cyfrowej, której kolejną częścią jest ten złożony na Państwa ręce Newsletter Forum Ekonomicznego” - Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski.

Forum online – newsletter Forum Ekonomicznego 1/20

https://mail.mailnews.pl/p/x30tpx8lam/vxud2a9c10/


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica