Inauguracja IX edycji projektu „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości

Inauguracja IX edycji projektu "Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaprasza na inaugurację IX edycji projektu „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości"  8 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8.

PLAN KONFERENCJI:

12.00 - Przywitanie gości.

12.20 – prelekcja Piotra Kalisza z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pt. „Dzik" Kleszczyński jako modelowy przykład bohatera niepodległości"

12.40 – prelekcja Doroty Strojnowskiej pt. „Po co grzebać w kufrze babci?"

13.00-13.15 - koncert pieśni patriotycznych zespołu dziecięcego "Puzzle" z Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.

OPIS PROJEKTU:
Odszukajmy zapomnianych bohaterów, którzy od krwawej walki na polu bitwy,
czy działania na rzecz społeczności lokalnej, przyczynili się do odzyskania niepodległości
i budowy II Rzeczypospolitej Polskiej.
ZADANIA UCZESTNIKÓW
• Odnalezienie bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej
ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpasowującego się w temat projektu,
który działał na rzecz niepodległości w latach 1914-1939,
-brał udział w walkach wojsk polskich lub działał na rzecz społeczności lokalnej w latach 1914-1918,
- brał udział w kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1921,
- brał udział w budowie II Rzeczypospolitej.
W projekcie koncentrujemy się na osobach bezpośrednio zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości, obrony jej granic oraz oddanych służbie
II Rzeczypospolitej, aż do 1939 roku.
• Opracowanie portfolio tej postaci (odtworzenie życiorysu, fotografie, pamiątki, dokumenty, wywiady)
• Upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób (przykłady: wystawa, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, nagranie filmu, organizowanie spotkań z kombatantami, debaty, wystawianie spektakli, rekonstrukcja historyczna, happening itd.).
• Przygotowanie projektu upamiętnienia tej postaci oraz zgłoszenie go lokalnym władzom samorządowym.
• Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego
ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.
• Pozostawienie śladu swojej pracy (przykłady: nadanie imienia danego bohatera ulicy,
czy innemu miejscu, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie miejsca
tej postaci w muzeum regionalnym, szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła na Wikipedii)

UCZESTNICY PROJEKTU
Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich,
kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

IDEA PROJEKTU
Ideą projektu jest upamiętnienie osób, nieznanych bohaterów, którzy przyczynili
się do odzyskania niepodległości w latach 1914 - 1918, włożyli wkład w obronę granic
II Rzeczypospolitej Polskiej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym, poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.
Mogą to być zarówno osoby cywilne, jak i żołnierze, członkowie lokalnych komitetów ratunkowych, organizacji społecznych i samorządowych przejmujących władzę
od administracji zaborców, członkowie komitetów organizujących oddziały oraz pomoc wojskową w okresie walk niepodległościowych, a także walk o ustalenie granic.
A także postacie, które poprzez pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego przyczyniły się
do odbudowy miast i wsi, zakładów pracy, przychodni, szpitali itd.
Zachęcamy młodzież do odszukania zapomnianych lokalnych bohaterów i podjęcia próby przywrócenia ich do zbiorowej pamięci. Chcemy pokazać okres walki o niepodległość
i budowy II Rzeczypospolitej przez pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych.
Widocznym skutkiem pracy uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci
w różnych formach, np. przygotowanie informacji dla komisji nazewnictwa ulic
przy samorządach lokalnych, prowadzenie akcji informacyjnych wśród społeczności lokalnej, upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach w prasie lokalnej, na stronach internetowych, wystawach w bibliotekach, szkołach itd.
Uczestnicy, wykonując zadania projektu, wskazują konkretne osoby i utrwalają pamięć o nich. Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci, która powstanie na stronie projektu.

KALENDARIUM PROJEKTU
Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.01.2018
Termin wykonania zadań oraz przesyłanie wymaganej dokumentacji – 31.03.2018
Finał projektu – koniec maja 2018 w Krakowie
Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania
na stronie internetowej: www.krakow.ipn.gov.pl

Kontakt:
Michał Masłowski – tel. (0-12) 211 70 23 lub 603444541 email: michal.maslowski@ipn.gov.pl
Łukasz Płatek tel. (012) 211 70 22 email: lukasz.platek@ipn.gov.pl

MTV 24
Źródło : Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
 
Autor: MTV 24

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica