Jak prawidłowo zareagować na miejscu wypadku

Jak prawidłowo zareagować na miejscu wypadku
W ciągu dwóch ostatnich dni na terenie Sądecczyzny doszło do 23 zdarzeń drogowych (3 wypadków i 20 kolizji). Nie wszyscy wiedzą, jak zachować się na miejscu kolizji (gdy nie ma osób rannych), a jak na miejscu wypadku (w którym są osoby ranne lub zabite), dlatego pomocny może się okazać dzisiejszy instruktaż.

Opady deszczu, mgła, szybciej zapadający zmrok to warunki, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć uczestnicy ruchu drogowego. Właśnie w takich warunkach odnotowywana jest znacznie większa liczba zdarzeń drogowych, dlatego zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego na temat jak prawidłowo zachować się będąc świadkiem wypadku, właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

Deszcz i mgła, które znacznie pogarszają widoczność podczas poruszania się po drodze, mokra nawierzchnia dróg w połączeniu z coraz szybciej zapadającym zmrokiem to warunki, do których powoli musimy się przyzwyczajać. Niestety taka aura nie sprzyja bezpieczeństwu na drogach. Na mokrej i śliskiej nawierzchni znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdu i nie trudno o zdarzenie drogowe.

Wypadek drogowy to traumatyczne przeżycie dla uczestnika, jak również świadka zdarzenia. Ważne jest, aby w takiej sytuacji zachować zimną krew. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu udzielenie pomocy ofiarom, jak również prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wezwanie odpowiednich służb ratunkowych. Dlatego zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego na ten temat zrealizowanego przez prudnickich policjantów.

Źródło: www.policja.pl

https://policja.pl/pol/aktualnosci/193568,Jak-prawidlowo-zareagowac-na-miejscu-wypadku-film-instruktazowy.html

FILM INSTRUKTAŻOWY:


https://www.youtube.com/embed/W6uDUiJtXpU
Ø PIĄTKOWY PRZEPIS DROGOWY – DZIŚ O SPOSOBACH ZACHOWANIA SIĘ NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu drogowego, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym, opracowali przypomnienie przepisów dotyczących sposobu zachowania się w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza dwa rodzaje zdarzeń drogowych, od których uzależnia sposób dalszego postępowania osoby uczestniczącej w nich.

Zdarzenie drogowe:

• Wypadek, w którym co najmniej jedna osoba jest ranna lub zabita,
• Wypadek, w którym nie ma zabitych lub rannych, a straty występują jedynie w mieniu (tzw. kolizja drogowa).

Sposób zachowania się podczas kolizji drogowej:

• Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
• Ocena czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
• Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.
• Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji - do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.
• Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub Policji.

Sposób zachowania się podczas wypadku drogowego:

• Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
• Ocena czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
• Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Ponadto należy nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (m.in. nie przemieszczać pojazdów).
• Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
• Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub Policji.


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: KGP i KWP Kraków
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica