Jubileuszowa edycja Nagrody im. Romana Reinfussa

Jubileuszowa edycja Nagrody im. Romana Reinfussa
Do 29 października 2021 r. można zgłaszać kandydatów do 10 edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa, przyznawanej za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Na zwycięzców czeka pula 20 tys. zł ufundowana z budżetu województwa małopolskiego.

O nagrodę mogą ubiegać się Małopolanie aktywnie działający na rzecz wspierania i zachowania lokalnej tożsamości kulturowej, zarówno w ramach działalności zawodowej, jak i pracy społecznej realizowanej w lokalnej społeczności. Kandydaci, którzy złożą wnioski i będą mogli się pochwalić znaczącym dorobkiem w zakresie:

• ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
• ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
• ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
• upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Kanadydaci będą rywalizować o nagrodę w trzech stopniach:

1. I Nagroda – w wysokości 10 000 zł,
2. II Nagroda – w wysokości 6 000 zł,
3. III Nagroda – w wysokości 4 000 zł

W szczególnych przypadkach, np. miejsc ex aequo, dopuszcza się możliwość zmiany proporcji rozdziału środków finansowych i przyznania równorzędnych dwóch II Nagród (po 5 000 zł).

W ramach nagrody przyznane mogą zostać dwa wyróżnienia, które nie mają formy pieniężnej.

Nagroda im. Romana Reinfussa jest nagrodą indywidualną, którą przyznaje Zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu o rekomendacje kapituły nagrody złożonej z ekspertów w dziedzinie etnografii i przedstawicieli samorządu województwa, stosowną uchwałą podejmowaną na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego. Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość aplikowania o nagrodę przez małżeństwa lub członków jednej rodziny, pod warunkiem, że kandydaci reprezentują tę samą dziedzinę twórczości i wspólnie kultywują daną tradycję.

Zgłoszenia do nagrody mogą być składane przez członków kapituły nagrody oraz niżej wymienionych wnioskodawców:

1. instytucje i organizacje pozarządowe m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
2. instytucje kultury oraz szkoły,
3. uczelnie wyższe,
4. kościoły i związki wyznaniowe,
5. organy gminy, powiatu, województwa,
6. jednostki organizacyjne administracji publicznej.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia w terminie do 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Szczegółowe informacje wraz z wzorem karty zgłoszeniowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.

Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica