Krynica przystąpiła do projektu "Miasto z Klimatem"

Krynica przystąpiła do projektu "Miasto z Klimatem"
W Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju przedstawiciele samorządu podpisali 8 lipca br. dokumenty, dotyczące przystąpienia uzdrowiska do pilotażowego, proekologicznego projektu pn. "Miasto z Klimatem", który ma celu poprawę jakości życia mieszkańców.

„Miasto z Klimatem” to projekt, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu.

W dobie zmieniającego się klimatu, niezwykle ważnym jest, aby rozwiązania przyjazne dla środowiska były stosowane w miastach, które generują najwięcej zanieczyszczeń. Efektywne podejście do zasobów środowiska miejskiego dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawy jakości życia człowieka.

W celu promocji planowana jest organizacja eventów inaugurujących startu projektu w miastach pilotażowych.
Miasta wybrane z różnych miejsc Polski mają być przykładem efektywnego wdrażania zmian, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

Miejsce organizacji konferencji nie było przypadkowe, gdyż Krynica Zdrój dzięki swojemu położeniu, oraz obecności uzdrowiska jest miastem, w którym rozwiązania prośrodowiskowe powinny być na porządku dziennym.

Podczas konferencji w Krynicy-Zdroju, w Pijalni Głównej zaprezentowano założenia programu, jego korzyści i zostaną zaprezentowane źródła finansowania, z których można czerpać środki na wprowadzanie technologii przyjaznych dla środowiska w gminach.

Do udziału wydarzeniach zaproszono przedstawicieli samorządu miejskiego i wojewódzkiego, przedstawicieli think-thanków, organizacji społecznych i obywatelskich, przedstawicieli biznesu, naukowców oraz architektów i urbanistów.

Rozwiązania promowane w ramach projektu.

Projekt „Miasto z Klimatem” ma promować nie tylko duże inwestycje prośrodowiskowe takie jak ciepłownie geotermalne czy kogenerację, ale również drobne, innowacyjne rozwiązania które trafiają bezpośrednio do pojedynczego obywatela.

Do rozwiązań takich należą m.in.

1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, który wpłynie bardzo korzystnie na poprawę jakości powietrza w miastach, jak również ograniczy emisję hałasu i poziom natężenia ruchu samochodowego.

2. Budowa stacji ładowania dla samochodów elektrycznych co pozwoli przekonać mieszkańców do wyboru aut elektrycznych, jako alternatywy dla tych zasilanych paliwami konwencjonalnymi, z uwagi na ułatwienie ich użytkowania w mieście.

3. Rozwój instalacji fotowoltaicznych zarówno mikroinstalacji przydomowych, jak i tych o dużej, przemysłowej wydajności, które mogą posłużyć do zasilania lub wsparcia działalności lokalnych przedsiębiorstw, bądź budynków użyteczności publicznej.

4. Budowa miejskich wypożyczalni rowerów, połączona z akcją promocyjną roweru jako najbardziej przyjaznego środka transportu, zarówno środowisku jak i człowiekowi.

5. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, co jest niezwykle ważnym narzędziem w ramach walki m. in. lokalnymi powodziami, niewydolnością systemów kanalizacyjnych. Inną ważną korzyścią z rozwoju tej inicjatywy jest powstanie miejskiego mikroklimatu, wpływającego na zmniejszenie negatywnego oddziaływania wysp ciepła, co znacząco podnosi jakość życia mieszkańców danej aglomeracji. Budowa ogrodów deszczowych, zielonych dachów i ściań, ronda infiltrujące, instalacje gromadzące wodę deszczową wykorzystywaną potem w ogrodnictwie, to tylko niektóre z długiej listy rozwiązań, które możemy zastosować w ramach tych działań.

Miasta pilotażowe
Na podstawie analizy sposobu zabudowy, położenia geograficzno-administracyjnego, liczby i zagęszczenia ludności oraz charakterystyki i specyficznych cech każdego z miast wytypowano gminy, które byłyby najlepszymi do przeprowadzenia pilotażu. Są to:

• Krynica Zdrój
• Skierniewice
• Tomaszów Mazowiecki

Źródła finansowania:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dotacje i pożyczki w licznych prowadzonych programach np. Polska Geotermia Plus, Energia Plus, SOWA – Oświetlenie Zewnętrzne, Adaptacja do Zmian Klimatu i wiele innych.


Andrzej Gulewicz MTV24
Fot. aut.

Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica