Kryniccy Strażnicy Miejscy mogą sprawdzać popiół w piecach

Kryniccy Strażnicy Miejscy  mogą sprawdzać popiół w piecach
Kryniccy strażnicy miejscy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska, zapobiegania niskiej emisji oraz pobierania próbek popiołów z palenisk w piecach domowych.

Teraz, jeśli zajdzie taka potrzeba strażnicy miejscy pobiorą próbki popiołu, na podstawie którego ośrodek badawczy określi, czy były spalane śmieci czy też nie. Jeśli badania wykażą, że właściciel nieruchomości spalał odpady w piecu zostanie ukarany mandatem karnym do 500 zł. Sprawa może zostać też skierowana do sądu i zakończyć się grzywną do 5 tys. zł.

Przypominamy, że prawem zakazane jest spalanie w piecach wszelkich odpadów. Strażnik miejski z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska i na podstawie upoważnienia Burmistrza ma prawo skontrolować każdy piec.
Na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz imiennego upoważnienia Burmistrza strażnik ma prawo do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Utrudnianie strażnikowi dokonania kontroli pieca np. nie wpuszczenie do kotłowni, jest przestępstwem określonym w art. 225 Kodeksu karnego i zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3.


oprac. (MK) Zródło i fot. UM K-Z

Autor: Małgorzata Karenska
Źródła: UM Krynica - Zdrój.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica