Na konferencji podsumowano projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna”.

Na konferencji podsumowano projekt "Obywatelska Łemkowszczyzna".
W sobotę (21 września) w Krynicy – Zdroju podsumowano realizację projektu „Obywatelska Łemkowszczyzna”, do którego Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków przystąpiło na początku 2013 roku. 

Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Tradycji Łemków, którego prezesem jest proboszcz parafii prawosławnej pw. św Włodzimierza w Krynicy – Zdroju, ks. Piotr Pupczyk,  istnieje od 2008 roku. Jego głównym założeniem jest aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym regionu. 
    Najnowszy projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna” skierowany został do osób powyżej 15 roku życia, posiadających społeczne zainteresowania. Jego koordynatorem jest Tomasz Zając, a uczestnikami - mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój, Uście Gorlickie, Komańcza, stąd - podział na trzy grupy,  biorące w nim udział. Jego celem jest promowanie włączania się Łemków,  a także ich organizacji pozarządowych w życie publiczne – prowadzenie efektywnej aktywności obywatelskiej w małych środowiskach wiejskich Beskidu Niskiego, we współpracy z samorządami. 
    W ramach warsztatów „Grupa Krynica” przygotowała kilka propozycji  inicjatyw lokalnych. Wśród nich znajduje się pomysł pod nazwą „Międzynarodowe Rodzinne Spotkania z Tenisem Stołowym w Krynicy Zdroju”. Inicjatywa powstała we współpracy z Parafialnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Jaworzynka”, którego członkowie uczestniczą w projekcie „Obywatelska Łemkowszczyzna”. 
   Projekt „Obywatelska Łemkowszczyzna” powstał we współpracy z Towarzystwem Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków, Stowarzyszeniem Pogranicza, Gminą Ropa i Hornošarišské Osvetové Stredisko. Został współfinansowany przez Szwajcarię - w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej - Priorytet: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju. 
 
Małgorzata Kareńska 
 
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica