Nowy Sącz. Nowe autobusy, remont dworca, Park & Ride.

Nowy Sącz. Nowe autobusy, remont dworca, Park & Ride.
Niskopodłogowe i ekologiczne autobusy, przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu oraz Park & Ride tj. parking w Starym Sączu dla 130 samochodów. To najważniejsze inwestycje transportowe, które do końca września 2019 będą realizowane w obu miastach.
Do października 2019 roku Nowy Sącz powinien otrzymać 32 nowoczesne, niskopodłogowe i ekologiczne autobusy. Na ich zakup Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało prawie 28 mln zł unijnego
   Wśród zakupionych autobusów będą: 24 pojazdy maxi, mieszczące do 80 pasażerów, 6 midi, dostosowane dla 70 osób oraz 2 elektryczne dla minimum 75 podróżnych. Dla dwóch ostatnich pojazdów przewidziano budowę infrastruktury,  która znajdzie się w zajezdni MPK oraz na ul. Sucharskiego.
    Nowe pojazdy zostaną przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, ułatwią podróż rodzicom z wózkami. Autobusy będą ekologiczne, ponieważ muszą spełniać normy emisji spalin EURO 6. Mogą też okazać się najszybszym sposobem na przemieszczanie się po mieście. W ramach projektu MPK chce zamontować na dwóch skrzyżowaniach w ciągu ul. Węgierskiej specjalne urządzenia do zarządzania ruchem, preferujące pojazdy komunikacji miejskiej.
    Generalnej przebudowie doczeka się też sądecki dworzec autobusowy przy ul. Kolejowej. Powstanie nowy budynek dworca, a perony zostaną zadaszone. Prace obejmą też drogi dojazdowe i plac dworcowy. Dofinansowanie unijne tego zadania wynosi ponad 6,2 mln zł.
  W Starym Sączu za półtora roku powstanie Park &Ride - parking, który pomieści 130 samochodów osobowych i 4 autobusy. Dla rowerzystów przygotowano przechowalnię na 22 rowery. Z parkingu skorzystają osoby, które w dalszą podróż wybiorą się komunikacją zbiorową. Wjazd na niego umożliwi karta parkingowa wydana na podstawie np. biletu okresowego. Swój samochód będą mogli też zostawić tam użytkownicy MKA. Czekając na autobus podróżni otrzymają do dyspozycji poczekalnię. Wybudowany obiekt będzie wyposażony w monitoring. Za realizację tej inwestycji odpowiedzialna jest gmina Stary Sącz. Dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wynosi prawie 5,4 mln zł.
  Umowę gwarantującą przyznania dofinansowania beneficjentom przekazał Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa. W spotkaniu uczestniczyła też przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska oraz radny województwa Stanisław Pasoń.
   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzymało ponad 40 mln zł unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  W regionalnym programie operacyjnym na zadania związane z budową i przebudową dróg wojewódzkich, budową obwodnic miast, rozwijaniem transportu kolejowego i jego integracja z innymi środkami transportu, w tym dalszy rozwój systemu MKA czy budowa parkingów Park & Ride zarezerwowano ponad 390 mln euro.

oprac. (MK)  fot. Biuro Prasowe UMWM

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UMWM

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica