Nowy Sącz. W ratuszu o tzw. Sądeczance"

Nowy Sącz. W ratuszu o tzw. Sądeczance"
Szybkie połączenie autostrady A4 z granicą państwa ( tzw. "Sądeczanka") stało się głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Województwa Małopolskiego. Spotkanie odbyło się w sądeckim Ratuszu.

Wiceprezydent Wojciech Piech przedstawił stanowisko miasta w sprawie budowy tzw. "Sądeczanki". Podkreślił, że inwestycja jest kluczową dla dalszego rozwoju miasta oraz całego subregionu sądeckiego. Zwrócił też uwagę, że Nowy Sącz nadal pozostaje najsłabiej skomunikowanym ośrodkiem subregionalnym w Małopolsce i za kilka lat - jeśli nic nie zmieni się w polityce komunikacyjnej dla tej części Polski - możemy być także jedynym ośrodkiem miejskim tej wielkości w Unii Europejskiej bez szybkiego połączenia z najbliższą metropolią.
    Natomiast wiceprezydent Jerzy Gwiżdż podkreślił, że władze miasta od wielu lat lobbują na rzecz budowy tzw. "Sądeczanki". Jednak decyzje w tej sprawie nie należą do Prezydenta Nowego Sącza, ale są podejmowane na szczeblu rządowym i wojewódzkim. Zaznaczył, że miasto od wielu lat wskazuje na konkretne rozwiązania, które dawały realną szansę na skrócenie czasu przejazdu istniejącą drogą krajową nr 75 - poprzez budowę pasów wolnego ruchu na newralgicznych odcinkach tej trasy. Wiceprezydent przypomniał, że jeszcze kilka lat temu szybkie połączenie Nowego Sącza z Brzeskiem było rozpatrywane tylko jako budowa zupełnie nowej drogi. Podczas, gdy obecnie dyskutowana jest kwestia przebudowy obecnej trasy, którą dojazd do Brzeska zajmuje nawet ponad 50 minut.
    Z kolei Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego zgodził się ze stanowiskiem władz miasta. Podkreślił, że brak szybkiego połączenia Nowego Sącza z autostradą A4 będzie przeszkodą w rozwoju dla całego regionu. Potwierdził, że potrzebne są dalsze intensywne i zgodne działania wszystkich zainteresowanych stron, rządowej i samorządowej - na poziomie województwa i gmin, mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację tego komunikacyjnego przedsięwzięcia.
   Poseł Wiesław Janczyk mówił o szczególnym znaczeniu planów budowy szybkiego połączenia węzła autostrady A4 z granicą państwa, które wynikają ze społecznego oczekiwania Sądeczan. Dodał również, że jest to kwestia, nad którą dyskusja trwa od wielu lat i nadal nie została rozwiązana. Poseł przypomniał członkom komisji, że na chwilę obecną możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji jest przewidziana dopiero na lata 2022-2023. Zadeklarował, że jako zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, że będzie czynił starania w kierunku zapewnienia finansowania dla inwestycji.
*****
Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Województwa Małopolskiego, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński, poinformował o planowanym na 13 maja zakończeniu budowy drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A4 a drogą krajową DK 4/94, która docelowo będzie częścią przebudowanej drogi DK 75. Dyrektor przedstawił również plan budowy obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu DK 28, czyli tzw. łącznika między Obwodnicą Północną Nowego Sącza a Obwodnicą Zachodnią o długości 1,6 km. Inwestycja jest na etapie przygotowywania procedury przetargowej na opracowanie wymaganej dokumentacji. Możliwy termin rozpoczęcia procedury przetargowej (w formule zaprojektuj - wybuduj) został określony na rok 2018.
  Jeśli chodzi o tzw. "Sądeczankę" dyrektor Tomasz Pałasiński zapowiedział realizację pierwszego etapu inwestycji, budowy obwodnicy Brzeska (drugi odcinek) oraz budowy dodatkowych pasów do wyprzedzania na odcinku Gnojnik - Gosprzydowa - Tymowa i na odcinku Gosprzydowa - Bilsko. Drugi etap inwestycji to przebudowa drogi po nowym śladzie na długości 47,1 km, a planowany koszt iwnestycji to 1492,1 mln zł. Dyrektor krakowskiego GDDKiA poinformował o ogłoszonym przetargu na opracowanie studium korytarzowego. 
    Możliwy termin rozpoczęcia procedury przetargowej (w formule zaprojektuj - wybuduj) to początek 2020 roku. Planowany teremin realizacji to lata 2022-2025. W planach jest również przebudowa DK 75 na odcinku Nowy Sącz - granica państwa, w tym wzmocnienie nawierzchni na odcinku Krzyżówka - granica państwa i budowa trzeciego pasa ruchu na odcinku Roztoka Wielka - Krzyżówka.
    Na zakończenie posiedzenia Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek ws. poszerzenia projektu planowanego przebiegu trasy Via Carpatia o rozgałęzienie na linii Koszyce - Nowy Sącz - Kraków. Wniosek zostanie przekazany Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi oraz Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  Spotkanie odbyło się we wtorek (22 marca) w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, dzięki wcześniejszym uzgodnieniom Prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka z przewodniczącym Komisji Grzegorzem Biedroniem.
 
oprac. (MK). Fot Um Nowy Sącz.

Autor: Małgorzata Karenska
Źródła: UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica