Nowy Sącz. Warsztaty diagnostyczne w sądeckim ratuszu.

Nowy Sącz. Warsztaty diagnostyczne w sądeckim ratuszu.
W związku z opracowaniem "Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022" w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyło się spotkanie warsztatowe.

Program Rewitalizacji to dokument strategiczny zawierający wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. - "Jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o realizację działań nastawionych na wskazanie tego obszaru rewitalizacji - mówi wiceprezydent Wojciech Piech. - Jesteśmy coraz bliżej przygotowania programu działań rewitalizacyjnych, a nawet coraz bliżej skutecznego i efektywnego aplikowania o zewnętrzne środki na realizację projektów przewidzianych w ramach rewitalizacji obszarów Nowego Sącza.
     Najważniejszą częścią spotkania warsztatowego były odpowiedzi na pytania m.in., jakie funkcje dominują obecnie na osiedlach, wskazanych na podstawie wyników analizy badania, jako problemowe? Jak oceniany jest stan infrastruktury technicznej i społeczne? jakie są największe atuty i słabości tych obszarów?
  Warsztaty poprzedziło badanie ankietowe, którego wyniki pozwoliły na wytyczenie granic oraz scharakteryzowanie obszarów problemowych. Następnie przygotowano wersję końcową diagnozy, wraz z określeniem i opisem obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.
     Spotkanie warsztatowe w związku z opracowaniem "Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022" poprowadzili przedstawiciele firmy Respublic. Aktualne informacje o Programie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na stronie internetowej rewitalizacja-nowysacz.pl.

Małgorzata Kareńska fot. Um Nowy Sącz

 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: materiały prasowe UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica