O Forum Ekonomicznym 2020. W Krynicy Zdroju będzie bezpiecznie

O Forum Ekonomicznym 2020. W Krynicy Zdroju będzie bezpiecznie
Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, organizowane od prawie trzech dekad, na którym nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Ponad 330 wydarzeń, kilka tysięcy gości: liderów w państwach i rządach naszego regionu, szefów urzędów centralnych, polityków, działaczy samorządowych, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych. Tak zapowiada się Forum Ekonomiczne 2020, które zaplanowano między 8 a 10 września 2020 r. w Krynicy Zdroju.

Forum Ekonomiczne 2020 a obostrzenia związane z pandemią

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w prawie 20 powiatach w 6 województwach. Objęły one również teren powiatu nowosądeckiego, na terenie którego znajduje się Krynica Zdrój. Decyzję Ministerstwa Zdrowia, ogłoszoną 6 sierpnia, oceniamy bardzo pozytywnie. Wprowadzenie rygoru sanitarnego powinno pozwolić na szybkie opanowanie i ustabilizowanie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce.

Organizowane przez nas Forum Ekonomiczne 2020 odbędzie się w Krynicy Zdroju w drugim tygodniu września. Intensywnie przygotowujemy się do tego wydarzenia już od kilku miesięcy, od początku uwzględniając dodatkowe wymagania przewidziane przepisami o przeciwdziałaniu pandemii.

Współpracujemy z firmą medyczną, z którą wspólnie stworzyliśmy specjalne procedury pozwalające na zorganizowanie bezpiecznego wydarzenia. Są one dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości.

Nasze centrum kongresowo-konferencyjne jest wydzielone i zamknięte, składa się z kilkunastu budynków o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2. Infrastruktura zostanie dostosowana do wymogów sanitarno-epidemiologicznych (m.in. organizacja ciągów komunikacyjnych, pojemność, właściwa wentylacja i dezynfekcja pomieszczeń).

Przebywający na terenie Forum goście i organizatorzy będą musieli nosić maseczki lub przyłbice, poddawać się pomiarowi temperatury oraz dostosowywać do procedur bezpieczeństwa. Wewnętrzne służby porządkowe oraz specjalny zespół medyczny zwracać będą szczególną uwagę na przestrzeganie instrukcji bezpiecznego zachowania oraz kwestie dystansowania społecznego.

Będziemy także przygotowani na przeprowadzenie testów u osób z objawami mogącymi wskazywać na zarażenie COVID-19.

Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz pozostajemy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bardzo dynamiczna. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że sytuacja w powiatach, w których obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa, będzie uważnie monitorowana, a lista stref „czerwonych” i „żółtych” ma być aktualizowana dwa razy w tygodniu.

Trudno więc prognozować, jak będzie wyglądała sytuacja w drugim tygodniu września. Jednak doświadczenia z ostatniego półrocza pozwalają nam zakładać, że zdecydowane działania podjęte obecnie doprowadzą do sytuacji, w której poziom obostrzeń w Krynicy Zdroju będzie można obniżyć do średniej ogólnopolskiej. Dzięki temu Forum Ekonomiczne 2020 odbędzie się bez żadnych zakłóceń oraz z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju to od prawie 30 lat miejsce spotkań i merytorycznej dyskusji. Ostatnie miesiące pokazały, że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia komunikacji zdalnej nie zastąpią bezpośrednich relacji interpersonalnych. Świadczą o tym również opinie naszych wieloletnich partnerów. Nie mniej jednak, z myślą o szerokiej publiczności co roku żywo zainteresowanej przebiegiem Forum, najważniejsze wydarzenia będziemy relacjonować on-line.

Od kilku miesięcy pracujemy nad tym, aby zorganizować przedsięwzięcie uwzględniające podwyższone standardy sanitarno-epidemiologiczne. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie oraz stopień zaangażowania prac powoduje, iż Forum Ekonomiczne 2020 będzie w pełni bezpieczne dla naszych gości oraz mieszkańców regionu.

Zygmunt Berdychowski,
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego


Forum Ekonomiczne 2020 to najważniejsze spotkanie ludzi biznesu i polityki odbędzie się zgodnie z planem. Są prowadzone intensywne przygotowania już od kilku miesięcy, od początku z uwzględnieniem dodatkowych wymagań przewidzianych przepisami o przeciwdziałaniu pandemii. Niedawna decyzja Ministerstwa Zdrowia, wprowadzająca dodatkowe obostrzenia oceniana jest bardzo pozytywnie. Wprowadzenie rygoru sanitarnego powinno pozwolić na szybkie opanowanie i ustabilizowanie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce.


Andrzej Gulewicz MTV24
Fot. aut.
Źródło: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica