Ostrów Wielkopolski jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego

Ostrów Wielkopolski jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego
Nazwa Ostrów Wielkopolski pochodzi od staropolskiego słowa ostrów czyli wyspa i przymiotnika wielkopolski. Miasto o bogatej historii i kulturze. Prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego jest Beata Klimek. Tutaj zdawał maturę pianista Krzysztof Komeda Trzciński (1931–1969), który swoim indywidualnym stylem zapisał się na kartach historii muzyki jazzowej.

Miasto posiada wiele unikalnych zabytków: rynek, ratusz, konkatedrę św. Stanisława Biskupa – neoromańską świątynię z 1907r. i wiele innych kościołów, duży węzeł kolejowy, z którego linie kolejowe wybiegają w pięciu kierunkach.

W ostatnich latach przeprowadzono tutaj wiele korzystnych inwestycji ulepszających funkcjonalność miasta. Między innymi powstała nowoczesna strefa przesiadkowa dla podróżnych. Przepięknie wygląda nowy dworzec autobusowy, obsługujący linie miejskie i dalekobieżne. Zbudowany w kształcie elipsy, z zadaszonym peronem i stanowiskami. Dworzec doposażony w nowoczesne wyświetlacze oraz kasy z poczekalnią włącznie. Obiekt bardzo nowoczesny, wybiega swoją architekturą w przyszłość.

W pobliżu obu dworców; kolejowego i autobusowego powstało nowoczesne centrum handlowe oraz Arena Ostrów mieszcząca w swoim wnętrzu pięć tysięcy ludzi. Tu odbywają się wielkie imprezy oraz koncerty zespołów i piosenkarzy z całego kraju i zagranicy. Dzięki takiemu ułożeniu urbanistycznemu łatwy jest dojazd na koncerty do Areny gdyż mieści się w samym centrum przesiadkowym.

W Ostrowie Wielkopolskim jeżdżą elektryczne nowoczesne autobusy miejskie, które również dojeżdżają do Kalisza i innych pobliskich miejscowości.

Na uwagę zasługuje olbrzymia Galeria „Ostrovia” z unikalnym wnętrzem oraz stadion na którym odbywają się zmagania żużla motocyklowego. W mieście działa prężnie Klub Motocyklowy Ostrów.

Co można powiedzieć! Jak się chce coś zrobić i ma dobre zamiary, można zrobić prawie wszystko. Samorząd i władze miasta mają służyć mieszkańcom jak to ma miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto warte zwiedzenia.

*******
Ostrów Wielkopolski (dawniej Ostrowo, Ostrów Kaliski, w latach 1919–1920 Ostrów, łac. Ostrovia, niem. Ostrowo) – miasto w Polsce w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Ołobokiem, w Kaliskiem, jeden z dwóch głównych ośrodków aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego, siedziba powiatu ostrowskiego i gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski. Ostrów Wielkopolski liczy ok. 71 560 mieszkańców i jest pod względem liczby ludności piątym (po Poznaniu, Kaliszu, Koninie oraz Pile) miastem w województwie wielkopolskim, a także 53. spośród najludniejszych miast w Polsce.

Patronem miasta jest św. Stanisław ze Szczepanowa. Od 1993 obchodzone 10 listopada jest Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rocznicę wydarzeń tzw. Republiki Ostrowskiej.

Ostrów Wielkopolski leży na Nizinie Południowowielkopolskiej, na Wysoczyźnie Kaliskiej, około 22 km na południowy zachód od Kalisza; historycznie położony jest w południowo-wschodniej części Wielkopolski, w Kaliskiem, do II rozbioru Polski (1793) leżał w województwie kaliskim, po utworzeniu Księstwa Warszawskiego (1807) Ostrów leżał w departamencie kaliskim, po kongresie wiedeńskim (1815) znalazł się poza granicami województwa kaliskiego Królestwa Polskiego i został włączony do Królestwa Prus.

Północna część miasta leży nad Ołobokiem, lewym dopływem Prosny, którego prawym dopływem jest ciek Struga Ostrowska, w całości płynąca w granicach miasta. W południowo-zachodniej części miasta znajduje się strefa źródłowa prawobrzeżnych dopływów Baryczy i przechodzi dział wodny między dorzeczami Odry i Warty.

Ostrów Wielkopolski graniczy z 3 gminami powiatu ostrowskiego: od południa graniczy z gminą Przygodzice, od północnego zachodu z gminą Raszków, zaś od zachodu i od wschodu z dwiema rozdzielonymi przez miasto częściami gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski.

Od osadnictwa do upadku miasta

Ślady osadnictwa Ostrowa Wielkopolskiego, pojawiają się od okresu wczesnego średniowiecza, kiedy to w XI–XV w. istniały dwa niewielkie grodziska obronne, położone na wschodnich obrzeżach miasta.

Od 1404 wzmiankowany w źródłach jako niewielki ośrodek miejski na dobrach prywatnych, ustępujący innym pobliskim ośrodkom takim jak Raszków, Sulmierzyce, Odolanów oraz Kwiatków i Sobótka. Na początku XVI w. Ostrów posiadał najmniejszą liczbę mieszkańców, spośród wszystkich ówczesnych miast regionu (około 150–180). W 1579 wielki pożar zniszczył prawie całe miasto w którym ocalało tylko czterech mieszczan, a od 1655 kolejne, niespotykane dotąd zniszczenia przyniósł potop szwedzki.

W 1685 miasto zostało sprzedane opatowi, późniejszemu biskupowi łuckiemu Bogusławowi Leszczyńskiemu, który włączył je w obręb swych dóbr przygodzickich. Kolejnym właścicielem Ostrowa był podskarbi wielki koronny Rafał Leszczyński, ojciec króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1699 dobra przygodzkie wraz z Ostrowem przeszły w ręce Jana Jerzego Przebendowskiego herbu Kuna.

Na początku XVIII w. przez Ostrów przechodziły liczne wojska m.in. saskie, szwedzkie oraz rosyjskie, a w okolicznych miejscowościach panowała zaraza. Zbieg nieprzychylnych wydarzeń a tym samym wyludnianie się miasta, sprawiło iż ostrowscy mieszczanie zrezygnowali z praw miejskich w dniu 30 grudnia 1711 roku.

Ponowna lokacja i rozwój miasta

Dzięki staraniom Jana Jerzego Przebendowskiego Ostrów w 1713 ponownie otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim, połączone z wydaniem licznych przywilejów królewskich. Od 1729 właścicielami miasta była córka Przebendowskiego Dorota Henryka wraz z mężem marszałkiem wielkim koronnym Franciszkiem Bielińskim, którzy w obszernym dokumencie potwierdzili stare przywileje i nadali mu nowe.

Od drugiej połowy XVIII w. patronami miasta była rodzina Radziwiłłów – krajczy wielki litewski Marcin Mikołaj Radziwiłł, a po nim kolejno jego synowie: wojewoda trocki Józef Mikołaj i wojewoda wileński Michał Hieronim. W tym czasie do Ostrowa zaczęła napływać ludność niemiecka ze Śląska, m.in. sukiennicy, a także Żydzi, którzy otwierali kramy i tworzyli własną dzielnicę na przedmieściu przy ulicy Raszkowskiej.

W związku z tym, iż na przełomie XVIII i XIX przeważała w mieście ludność pochodzenia niemieckiego, zaczęto używać nazwy - Ostrów Niemiecki. Ostrów rozwijał się szybko dzięki pomyślnemu położeniu na trakcie z Kalisza do Wrocławia, a także jako miejsce pełnego poszanowania swobód religijnych.

Rozbiory Polski

W 1793 Ostrów po II rozbiorze Polski podlegał pod departament kaliski w powiecie odolanowskim Prus Południowych; od 1807 w departamencie kaliskim Księstwa Warszawskiego. W 1815 siedzibę władz powiatowych przeniesiono do Ostrowa (Wielkie Księstwo Poznańskie) w tym landrat, sąd i urząd kasy powiatowej pobierający m.in. opłaty celne na przejściu granicznym w Skalmierzycach.

W 1828 wybudowano murowany ratusz na koszt ostatniego właściciela miasta księcia Antoniego Henryka Radziwiłła, w 1844 gimnazjum (obecne I Liceum Ogólnokształcące), w 1857 synagogę w stylu mauretańskim, w 1863 budynek sądu i więzienie, w 1867 koszary. Od 1896 zaczęła ukazywać się "Gazeta Ostrowska", wydawana od 1903 przez Stefana Rowińskiego.

Impulsem rozwojowym było umiejscowienie w Ostrowie węzła kolejowego. Stację wybudowano w 1875 na linii kolejowej prowadzącej z Poznania na Śląsk, następnie linię rozbudowano ciągami: w 1888 do Leszna, w 1896 do Skalmierzyc i w 1909 do Wrocławia przez Odolanów.

Szczególnym epizodem w dziejach Ostrowa, był bezkrwawy przewrót w listopadzie 1918 określany jako Republika Ostrowska, w wyniku którego Polacy przejęli władzę w mieście. W Niedzielę wielkanocną 1919 przez Ostrów wracała koleją do Polski tzw. Błękitna Armia.

Na początku XX w. miasto miało charakter lokalnego ośrodka przemysłowego związanego z rolnictwem, a w Ostrowie mieszkało ponad 16 tys. osób. W 1921 uruchomiono zakład metalowo-maszynowy Fabryka Wagon.

II wojna światowa

W czasie II wojny światowej Ostrów Wielkopolski znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę, w tzw. Kraju Warty, w rejencji kaliskiej, od 1941 w rejencji łódzkiej.

Hitlerowski okupant dokonywał masowych prześladowań (praca przymusowa, obozy koncentracyjne) a także egzekucji ludności, m.in. 14 grudnia 1939 w Lesie Winiarskim pod Kaliszem zamordowano powszechnie znanych obywateli Ostrowa i Kalisza. W Ostrowie na tzw. Majdanie przy ul. Tadeusza Kościuszki znajdował się „wychowawczy obóz pracy” (styczeń 1942–grudzień 1944) pod zarządem Gestapo w Łodzi, w którym śmierć poniosło 198 osób. W latach 1939–1945 około 16 tysięcy mieszkańców regionu ostrowskiego zostało przesiedlonych na roboty przymusowe do Generalnego Gubernatorstwa.

Ostrów Wielkopolski został wyzwolony spod okupacji niemieckiej 23 stycznia 1945.

Dalsze lata

W latach powojennych charakterystyczny dla Ostrowa Wielkopolskiego był szybki wzrost liczby mieszkańców. W 1985 miasto liczyło 68 431 mieszkańców, wynikało to także z przyłączania do miasta przyległych wsi, m.in. Pruślina i Zacharzewa.

Do 2005 w mieście stacjonowała jednostka wojskowa; w tym samym roku założono Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. W 2008 powstało lapidarium z fragmentów macew z inskrypcjami na obrysie pierwszego cmentarza żydowskiego w mieście. W 2012 uruchomiono Ostrowski Park Przemysłowy (holding), mający na celu wspierać lokalną przedsiębiorczość.

Zabytki

• układ urbanistyczny oraz archeologiczne warstwy kulturowe (XV–XVIII w.)
• Kościół NMP Królowej Polski – najstarszy zachowany w całości obiekt w mieście, wybudowany w latach 1777–1778 jako drewniana konstrukcja szachulcowa.
• Stary Cmentarz (1784) – jeden z najstarszych czynnych cmentarzy w Polsce; miejsce spoczynku wielu wybitnych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i Wielkopolski.
• Ratusz (1828; 1948)
• kamienice (XIX–XX w.)
• Nowa Synagoga – wybudowana w stylu mauretańskim w latach 1857–1860 w dawnej dzielnicy żydowskiej.
• gmach Poczty Polskiej (1886)
• budynek dawnego kasyna oficerskiego (1897–1899)
• Konkatedra św. Stanisława Biskupa – neoromańska świątynia z 1907 wzniesiona według projektu Sylwestra Pajzderskiego i Rogera Sławskiego; wewnątrz rzeźby Władysława Marcinkowskiego i Marcina Rożka.
• Park im. 3 Maja (zał. 1904–1905)
• Kościół św. Antoniego Padewskiego – modernistyczny, wybudowany w latach 1938–1947 według projektu Franciszka Morawskiego.

Ośrodek przemysłowy

Ostrów Wielkopolski jest jednym z głównych ośrodków Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego w tym produkcji wagonów kolejowych (Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon), przemysłu precyzyjnego, środków transportu, odzieżowego, drzewnego, materiałów budowlanych i spożywczego. Okolice miasta są jednym z głównym obszarów wydobycia gazu ziemnego w Polsce.

Transport kolejowy

Ostrów Wielkopolski jest dużym węzłem kolejowym. Znajdują się tutaj dwie lokomotywownie Przewozów Regionalnych i PKP Cargo.

Miasto posiada 3 stacje / przystanki kolejowe:
• Ostrów Wielkopolski (osobowy i towarowy)
• Ostrów Wielkopolski Gorzyce (osobowy)
• Ostrów Wielkopolski Zachodni (towarowy)

Linie kolejowe wybiegają z Ostrowa Wielkopolskiego w pięciu kierunkach (bezpośrednie połączenia pasażerskie):
• Ostrów Wielkopolski – Jarocin – Poznań / Szczecin / Kołobrzeg / Świnoujście / Gdańsk
• Ostrów Wielkopolski – Oleśnica – Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra
• Ostrów Wielkopolski – Kluczbork – Lubliniec – Katowice – Kraków
• Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Sieradz – Zduńska Wola – Łódź – Warszawa – Białystok / Lublin
• Ostrów Wielkopolski – Krotoszyn – Leszno

Transport miejski

Komunikację miejską obsługuje Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski na 27 liniach miejskich i podmiejskich (obsługiwanych też przez Kaliskie Linie Autobusowe na trasie do Kalisza i Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie na trasie do Krotoszyna).

Sport

W 2007 w Ostrowie Wielkopolskim rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu. W czerwcu 2013 lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie, było miejscem spotkania 17. Szybowcowych Mistrzostw Europy FAI[58]. W 2015 na Stadionie Miejskim odbył się finał Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu.

Funkcjonują trzy ligi amatorskie:
• Ostrowska Liga Koszykówki – grają także zespoły z Kalisza, Konina, Krotoszyna i Pleszewa.
• Halowa Liga Piłki Nożnej – dwie ligi, działa od 1992 roku, głównie zespoły z powiatu ostrowskiego.
• Ostrowska Liga Piłki Nożnej Amatorskiej „OLPNA” – działa od lipca 2006.

Kościoły

Kościół rzymskokatolicki
  o Konkatedra św. Stanisława Biskupa
  o Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
  o Parafia pw. Ducha Świętego
  o Parafia pw. NMP Królowej Polski
  o Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej
  o Parafia pw. Pawła Apostoła
  o Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
  o Parafia pw. Św. Antoniego
  o Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela
  o Parafia pw. Św. Rodziny
Kościół Ewangelicko-Augsburski
  o Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostrowie Wielkopolskim
Kościół Zielonoświątkowy w RP
Kościół Boży w Chrystusie
  o Kościół Ewangelii i Apostolstwa


Andrzej Gulewicz MTV24
Fot. aut
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica