Pakt Sądecki. Wspólna lista przedsięwzięć samorządowców.

Pakt Sądecki. Wspólna lista przedsięwzięć samorządowców.
W nowosądeckim ratuszu spotkali się samorządowcy, którzy dyskutowali na temat przygotowania wspólnej listy przedsięwzięć w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski 2014 - 2020. 

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie wypracowali kompromis, a także podpisali listę, którą radny wojewódzki Zygmunt Berdychowski zawiezie do Krakowa i przekaże Marszałkowi Województwa Małopolskiemu. 
Tzw. „Pakt Sądecki” zawiera inwestycje:
Przedsięwzięcia wielotematyczne:
1. Program modernizacji zwiększenia dostępności turystycznej dla sądeckich uzdrowisk
2. Rewitalizację krynickiego Deptaka i centrum Krynicy, z uwzględnieniem szczególnej roli tego miasta dla rozwoju subregionu.
Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego:
1. Budowę kolejki łączącej Szczawnicę z Piwniczną
2. Budowę kolejki łączącej Krynicę – Zdrój z Wysową – Zdrój,
3. Budowę Ośrodka Dziedzictwa Kultury Regionalnej przy MCK Sokół w Nowym Sączu,
4. Budowę Sądeckiej Wenecji
5. Rewitalizację Jeziora Rożnowskiego, Jeziora Czchowskiego i Klimkówki, przywrócenie tym akwenom wodnym funkcji turystycznej:
• Odmulenie i pogłębienie jezior
• Budowa promenady i portu jachtowego na Jeziorze Rożnowskim,
• Budowa tras rowerowo - biegowych wokół jezior
6. Budowę Wschodnio – Europejskiego Centrum Edukacji Unii Europejskiej w Krynicy.
7. Rewitalizację Sądeckich Dolin Rzecznych – Subregion Sadecki centrum rekreacyjno–turystycznym Małopolski.
Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej:
1. Budowę „Sądeczanki” – drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz – Granica Państwa (Polska – Słowacja),
2. Budowę linii Kolejowej Kraków – Nowy Sącz – granica Państwa,
3. Dokończenie budowy układu komunikacji dla aglomeracji nowosądeckiej:
• Obwodnicy Północnej łączącej miejscowość Biczyce Dolne z ulicą Marcinkowicką,
• Obwodnicy Zachodniej Nowego Sącza na odcinkach: wzdłuż wałów łączącą obwodnicę północną Nowego Sącza z Miejscowością Kurów, oraz na odcinku od Obwodnicy Północnej do miejscowości Brzeznej,
- budowa mostu na rzece Dunajec łączącego obwodnicę zachodnią w miejscowości Marcinkowice z miejscowością Dąbrowa
• Budowa południowego obejścia Nowego Sącza,
4. Modernizacja drogi nr 28 oraz budowa obwodnic: Limanowej, Gorlic i Miasta Grybowa
5. Budowa drogi ekspresowej Kielce – Tarnów – Gorlice – Jasło – Krosno – Barwinek, stanowiącej połączenie Gorlic, południowej i zachodniej części województwa podkarpackiego oraz południowej części województwa świętokrzyskie z autostradą A4 i centralnej Polski z południem Europy przez pełnotonażowe przejście graniczne w Barwinku,
6. Rehabilitacja linii kolejowej: Stróże, Gorlice, Biecz, Jasło.
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne:
1. Budowę zbiorników suchej retencji w Muszynie - Złockiem, Krynicy – Czarny Potok
2. Budowę zbiornika wodnego „Grodna” w gminie Grybów,
3. Budowę Oddziału Psychiatrycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu,
4. Rozwój Ośrodka Onkologicznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu,
5. Budowę Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu,
6. Utworzenie Subregionalnego Centrum Leczenia Schorzeń Geriatrycznych w szpitalach Krynicy i Szczyrzycu.
7. Rozwój chirurgii ortopedyczno – urazowej
8. Budowę i rozbudowę sieci gazociągowej na obszarach uzdrowiskowych i wiejskich,
9. Budowę gazociągu wysokoprężnego: Podrzecze, Rytro, Piwniczna
10. Budowa instalacji do termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Gorlicach.
Gospodarka wiedzy i aktywności:
1. Budowę ośrodka badawczo–rozwojowego superlekkich pojazdów szynowych w Nowym Sączu.

Oprac. (MK). fot. UM Nowy Sącz


Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica