Panel „Innowacje w rolnictwie – aspiracje, szanse, bariery”

Panel "Innowacje w rolnictwie – aspiracje, szanse, bariery"
Obszary wiejskie zajmują 90% powierzchni Polski i są zamieszkane przez 40% społeczeństwa. Tereny te posiadają ogromny potencjał surowcowy niezbędny do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Równocześnie należy wspierać innowacje w rolnictwie, które pozwalają stosować nowoczesne rozwiązania technologicznie i przejść do rolnictwa 4.0.

Propozycją mogącą wpłynąć na niezależność energetyczną oraz wzrost zainteresowania rozwojem OZE na terenach wiejskich jest możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych. Rozwiązanie to umożliwia udział odbiorców w produkcji energii i efektywnym jej wykorzystaniu, a także rozłożenie kosztów inwestycyjnych na większą liczbę podmiotów. Dzięki preferencyjnemu systemowi rozliczeń energii, a także zwolnieniu z części opłat, spółdzielnie energetyczne mogą stanowić istotny krok w kierunku uzyskania przez obszary wiejskie niezależności energetycznej.

Mikrobiogazownie rolnicze to natomiast idealne uzupełnienie dla małych i średnich gospodarstw rolnych, które mogą zagospodarować odpady powstające w związku z produkcją, wytwarzać energię niezbędną do jej prowadzenia oraz pozyskiwać nawóz w postaci masy pofermentacyjnej. Mikrobiogazownie ograniczają również wpływ odchodów zwierzęcych na środowisko naturalne oraz zmniejszają emisję metanu do atmosfery i stopień zaazotowania gleb.

W Polsce funkcjonują 25 mikrobiogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 735,60 kW. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera ich rozwój. Zapraszamy do szkoleń dla małych i średnich gospodarstw.

Projekt Paszportyzacja Polskiej Żywności to innowacyjna szansa dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Wdrożenie cyfrowego narzędzia monitorowania łańcucha żywnościowego wzmocni markę, uwiarygodni jakość i bezpieczeństwo polskich towarów rolno-spożywczych w kraju i za granicą. Celem projektu jest poprawa wizerunku żywności oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej.
System efektywnego śledzenia i identyfikowania informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchach dostaw ma pozwolić na udostępnienie informacji o produktach konsumentom. Pilotaż jest realizowany w latach 2021-2022 na rynkach wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Wdrożenie systemu zaplanowano na lata 2023–2024.

Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w ramach projektu Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolniczych pozwala na monitorowanie wielkoobszarowe produkcji roślinnej i jest szansą na zmianę jakościową w polskim rolnictwie. Innowacyjny projekt polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju.

Głównym celem systemu jest udostępnienie rolnikom danych wspomagających uprawy na poziomie pola. W dobie rolnictwa 4.0 producenci uzyskają możliwość natychmiastowego reagowania na zachodzące zjawiska pogodowe i stosowania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, co powinno się przełożyć na wzrost konkurencyjności gospodarstw. System dostarczy także informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej dla wybranego obszaru (pole, gmina, powiat, województwo, kraj), ułatwi szacowanie strat w rolnictwie i zoptymalizuje proces wypłaty odszkodowań. Predykcja plonów przełoży się na wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Andrzej Gulewicz  MTV24
Źródło: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego
 
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica