Piwniczna: W końcu znaleźli pieniądze na most polsko-słowacki

Piwniczna: W końcu znaleźli pieniądze na most polsko-słowacki
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie otrzymała zapewnienie finansowania inwestycji, jaką jest udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad. Jego budowa rozpocznie się jednak nie wcześniej, niż w połowie 2013 roku.

- Pieniądze przeznaczone zostaną na sfinansowanie części mostu granicznego budowanego przez Słowaków, po polskiej stronie granicy - informuje nas Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.
- Obecnie przystępujemy do przygotowania materiałów, które pozwolą na niezwłoczne ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót. Przewidujemy, ze wykonawca mógłby rozpocząć prace na przełomie I i II kwartału 2013 roku - dodaje Mikrut.

Ponadto w ramach inwestycji przewidziano :
- budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 87 od projektowanego ronda stanowiącego dojazd do mostu granicznego na rzece Poprad;
- budowę nowego odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką nr 971 z projektowanym rondem - budowę drogi łączącej projektowane rondo z drogą powiatową
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 87;
- budowę nowego mostu nad rzeką Poprad wraz z dojazdami oraz rozbiórką istniejącego obiektu;
- przebudowę skrzyżowań, w tym: skrzyżowania ul. Kościuszki z drogą lokalną, skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną
- przebudowę dróg innych kategorii, przebudowę i budowę chodników, schodów terenowych, zjazdów, budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, rozbiórkę istniejących przepustów oraz budowę nowych przepustów, przebudowę wylotów cieków w obrębie muru oporowego;
- rozbiórkę mostu nad potokiem Łomniczanka oraz budowę nowego w miejscu istniejącego obiektu, budowę obiektu mostowego na potoku bez nazwy wraz z regulacją koryta do wylotu do rzeki Poprad, remont muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż projektowanej drogi krajowej nr 87 wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, remontem schodów terenowych oraz budową umocnienia prawego brzegu rzeki Poprad.

(MJ)
fot. GDDKiA w Krakowie

Komentarze

2012-10-20 13:29:52 - Jacek ip:89.72.183.164
Wreszcie!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica