Ponad 24 mln złotych na drogi dojazdowe w Małopolsce

Ponad 24 mln złotych na drogi dojazdowe w Małopolsce
Ponad 24 mln złotych środków z budżetu Województwa Małopolskiego trafi do 161 małopolskich gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Kwestie związane z dostępem do gruntów rolnych są dla rozwoju województwa małopolskiego bardzo istotne, gdyż jakość dróg dojazdowych do pól ma ogromne znaczenia dla gospodarstw rolnych. Wybudowane lub zmodernizowane odcinki dróg są użytkowane każdego dnia niezależnie od pogody i pory roku. Dlatego ważne jest to aby ich jakość była na wysokim poziomie. Kwota przeznaczona na obszary rolnicze w ostatnich latach jest dużo większa niż wynikało to z wcześniejszych założeń – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Gminy otrzymają kwotę w przedziale od 30 tys. złotych do 250 tys. złotych, przy czym udział finansowy Województwa stanowi 50-90 % wartości zadania. Przyznana kwota zależy od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami ARiMR za rok poprzedni.

Potrzeby w zakresie modernizacji i budowy dróg dojazdowych do pól rolnych w gminach są bardzo wysokie. Środki zgromadzone z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, w całości wracają do gmin poprzez wydatkowanie ich na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czyli m.in. na budowę i modernizację tych dróg. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowe zadania mają wpływ na poprawę warunków gospodarowania terenami rolniczymi przeznaczonymi do prowadzenia różnego rodzaju upraw. Małopolscy rolnicy słyną z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, warzywnictwa, sadownictwa i pszczelarstwa. Dzięki temu Małopolska znana jest z produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznaje również dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji, których zadaniem jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości użytkowej gruntów rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1326 z późn.zm.).

W tym przypadku maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 50 tys. złotych. W latach 2018-2021 przekazano na budowę i renowację zbiorników wodnych w sumie blisko 2 mln zł. Za tę kwotę zrealizowano ponad 47 zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych w zakresie retencji o łącznej powierzchni 13 250 m2.

Jednak najwięcej środków przyznano na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ponad 63 mln złotych, co pozwoliło jednostkom samorządu terytorialnego wybudować 556 km dróg dojazdowych do pól tylko w latach 2018-2021. W tym okresie podpisano 550 umów o dofinansowanie na budowę/modernizację dróg dojazdowych do pól.


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica