Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna do likwidacji? Apel starosty do wojewody.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna do likwidacji? Apel starosty do wojewody.
Starosta nowosądecki Jan Golonka i jego zastępca - Mieczysław Kiełbasa wysłali (17 września) do Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera pismo, w którym zwracają się o ponowne rozważenie przez niego decyzji w sprawie likwidacji laboratoriów Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu.

Starostowie sądeccy zwrócili się z prośbą do Wojewody Małopolskiego, żeby rozważył ich argumenty i odstąpił od likwidacji laboratoriów” – "Badania, które wykonują inspektorzy w Nowym Sączu i tak będą prowadzone. Próbki trzeba będzie pobrać i dowieźć. Ktoś je będzie musiał zbadać. To koszty, które i tak trzeba ponieść.  - mówi wicestarosta Mieczysław Kiełbasa.  - "Dajmy szansę mieszkańcom na bezpieczeństwo i możliwość uzyskania szybkiej pomocy, a pracownikom laboratoriów – na pracę. W naszym regionie jest wysokie bezrobocie i zabieranie kolejnych miejsc pracy na pewno nie wpłynie na tę sytuację pozytywnie. Trzeba też pamiętać, że jesteśmy regionem turystycznym. Mamy obiekty sanatoryjne, wczasowe i turyści chcą się czuć bezpiecznie, a także  wiedzieć, że - w razie zagrożenia - mogą liczyć na szybką pomoc”. - argumentuje wicestarosta Mieczysław Kiełbasa.
Oto treść pisma:  W  związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi planów likwidacji laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu zwracamy się do Pana z prośbą o ponowne rozważenie tej decyzji.
W skład sądeckiego oddziału wchodzą trzy laboratoria: Badania żywności i żywienia; Bakteriologii i parazytologii oraz Badania wody. Na terenie obsługiwanym przez PSSE mieszka około 300 tysięcy osób, a rocznie przebywa tutaj blisko 1,5 mln turystów (dane z GUS). To sprawia, że w momencie jakichkolwiek sytuacji kryzysowej (zatrucie pokarmowe, skażenie wody itp.) PSSE podejmuje natychmiastowe działania na miejscu zdarzenia. W takich przypadkach, jak wszyscy doskonale wiemy, liczy się przede wszystkim czas i bezpieczeństwo ludzi. 
Rozważając zamknięcie laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu trzeba wziąć pod uwagę kilka elementów: dostępność do laboratorium dla mieszkańców zarówno miasta Nowego Sącza jak i Powiatu Nowosądeckiego, czas dojazdu do laboratorium w wypadku epidemii, czas i częstotliwość transportu próbek. Dojazd inspektorów z Tarnowa czy z Wadowic do odległych miejsc Powiatu Nowosądeckiego, a następnie pobranie, przewiezienie i przebadanie próbek zajmie kilka godzin. W tym czasie może dojść do poważnych powikłań zdrowotnych, a epidemia może się rozprzestrzenić. Oprócz kosztów społecznych równie ważne są koszty ekonomiczne. Ewentualne oszczędności wynikające z likwidacji laboratoriów nie będą zapewne znacznie wyższe od kosztów, które będą musiały ponieść stacje z Tarnowa czy Wadowic m.in. na transport próbek. Dodatkowo, w momencie likwidacji laboratorium straci pracę kilkunastu fachowców, którzy zasilą rzesze bezrobotnych.
Rocznie, sądeckie laboratorium wykonuje badania zlecone przez samorządy, ale też badania na zlecenie osób prywatnych, które stanowią dochody budżetu państwa. W 2012 r. na zlecenie osób prywatnych wykonano 911 badań wody, a w sumie było ich 14 tysięcy 692. Inspektorzy przebadali w ubiegłym roku 3272 osoby i wykonali 180 prób przechowalniczych żywności. Przez ostatnie półtora roku, sądeckie laboratorium przebadało wiele próbek pobranych w wyniku zgłoszeń o podejrzeniu zatruć pokarmowych, likwidując niebezpieczne źródła bakterii chorobotwórczych.
Przytaczając te argumenty, mamy nadzieję, że Pan Wojewoda ponownie rozważy zamiar likwidacji sądeckiego laboratorium. Wierzymy, że leży mu na sercu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny i licznie przybywających tutaj turystów”.

Oprac. Małgorzata Kareńska fot. internet 
 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Starostwo Powiatu Nowosadeckiego

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica