Powstanie Nowosądeckie Centrum Seniora.

Powstanie Nowosądeckie Centrum Seniora.
W Nowym Sączu, przy ulicy Szwedzkiej 2 w pomieszczeniach dawnej galerii BWA. powstaje Sądeckie Centrum Seniora, w którym seniorzy będą aktywnie spędzać wolny czas.

Rozbudowa infrastruktury zwiększającej aktywność seniorów jest jednym z etapów w planach Urzędu Miasta. - "Utworzenie Centrum odpowie na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców miasta w wieku poprodukcyjnym i wpłynie na pełniejszy udział osób starszych w życiu społecznym. Pozwoli także na aktywizację osób, które zaczęły się wycofywać z aktywności społecznej "– czytamy w projekcie.
    Głównym celem powstającego Sądeckiego Centrum Seniora będzie przeciwdziałanie zjawisku wycofania się seniorów z życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Placówka ma wpłynąć na ich aktywizację i udział w życiu społecznym. Duże znaczenie ma także utrzymanie sprawności fizycznej. Działalność Klubu "Senior+" polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań woluntarystycznych na rzecz innych. - "Oferta Centrum skierowana będzie do osób w wieku emerytalnym, o różnym statusie społecznym wykazujących chęć podejmowania wspólnych aktywności, rozwoju osobistego jak również integracji międzypokoleniowej" – precyzują autorzy projektu.
   Centrum będzie się składać z sali spotkań, kuchni, łazienki i szatni, przystosowanych do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych. Dodatkowo przewiduje się pomieszczenie do zajęć ruchowych oraz wyposażone w sprzęt RTV i komputer, z dostępem do Internetu. Modernizacja budynku i jego wyposażenie ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
   Na uruchomienie placówki Urząd Miasta pozyskał 119 tys. złotych w ramach programu Senior+. Dotacja pokryje 80 proc. całkowitych kosztów, 20 proc. kosztów to wkład własny miasta Nowego Sącza.

Oprac. (MK). fot. UM NS
 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica