Rada Miasta dzieliła absolutorium prezydentowi.

Rada Miasta dzieliła absolutorium prezydentowi.
Rada Miasta Nowego Sącza podczas sesji (24 czerwca) przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i udzieliła absolutorium prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych, w tym 15 było za, a przeciw - 7. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radny Krzysztof Żyłka odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej, pozytywnie opiniującej projekt uchwały absolutoryjnej. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. - "To dowód na to, że doceniacie moją pracę przy realizacji budżetu miasta. Mam nadzieję, że się na mnie nie zawiedziecie – mówił prezydent Ryszard Nowak, dziękując radnym za udzielenie absolutorium.
   W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększono planowane dochody 2013 roku o 13 461 851,12zł. Natomiast planowane wydatki - o 19 741 371,12 zł. Ostatecznie plan budżetu Nowego Sącza za miniony rok, po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian przedstawia się następująco:
1. Planowane dochody ogółem 411 448 604,12 zł
2. Planowane wydatki ogółem415 924 772,12 zł
3. Planowany deficyt(-)4 476 168 zł
4. Planowane przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów57 866 808 zł
5. Planowane rozchody dotyczące spłat kredytów53 253 352 zł

Oprac. Małgorzata Kareńska fot. UM Nowy Sącz.

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: informacja prasowa UM Nowy Sacz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica