Realizacja II etapu prac nad zalewem Klimkówka

Realizacja II etapu prac nad zalewem Klimkówka
W dniu 29 kwietnia 2020 r. Gmina Ropa podpisała z firmą „HAŻBUD” umowę na realizację II etapu prac objętych projektem pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”. Umowę podpisali: pan Bolesław Haluch – Prezes Zakładu Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „Hażbud” oraz pan Karol Górski - Wójt Gminy Ropa, przy kontrasygnacie pani Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy Ropa.

Prace zostaną rozpoczęte w miesiącu maju, a ich zakończenie planowane jest na wrzesień 2020 roku, wartość zadania wynosi 1.462.347 zł. Jest to drugi etap prac, w którym planowane jest wykonanie:

- ścieżki rowerowej o dł. 350 m,
- łączników między nabrzeżem a ścieżką rowerową,
- 15 plaż kompaktowych,
- schodów zejściowych,
- pomostu cumowniczego,
- miejsca do wodowania łodzi wraz z drogą dojazdową i z chodnikiem,
- oświetlenie i aranżacja terenu,
- małej architektury,
- wiaty z grillem i zapleczem sanitarnym.

Wartość zaplanowanych do realizacji prac to 1.462.347,00 zł. Przygotowywane na stanicy wodnej w Klimkówce obiekty będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasz projekt tworzy spójną całość z zadaniem realizowanym przez powiat gorlicki, a dotyczącym budowy ścieżki rowerowej z Klimkówki do Uścia Gorlickiego.

Projekt „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych. Partnerem Gminy Ropa w realizowanym zadaniu jest Gmina Uście Gorlickie.


Andrzej Gulewicz MTV24

Źródło: Gmina Ropa
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica