Redyk Karpacki. Bacowie i stado owiec dotarło do Tylicza.

Redyk Karpacki. Bacowie i stado owiec dotarło do Tylicza.
W Osadzie Turystycznej Domki w Lesie mieszkańcy Tylicza  i turyści spotkali wczoraj (24 lipca) baców. Maszerują oni z Rumunii Karpatami na trasie Redyktu Karpackiego, a przygrywa im góralska kapela. W sobotę (27 lipca) dotrą do Wojkowej. 
 
Redyk jest to uroczyste wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas na górskich halach (redyk wiosenny) a także ich powrót z wypasu (redyk jesienny) - Redyk Karpacki jest organizowany dla uczczenia tradycyjnych wędrówek pasterzy wołoskich. Migracje te doprowadziły do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, kultury pasterskiej, która łączy społeczności zamieszkujące wysokie góry. – mówi baca Piotr Kohut z Koniakowa. -  Ponadto jest to promocja produktów regionalnych, integracja pasterskich społeczności, promocja kultury oraz tradycji karpackich, a także zwrócenie uwagi na wartości przyrodnicze Karpat” – dodaje. 
   Pasterstwo wędrowne polega na sezonowym przepędzaniu trzód – szczególnie owiec - pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami  z pastwisk nizinnych na górskie hale. Trasa Redyku Karpackiego zaczęła się w Rumunii, prowadzi przez Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy. Redyk jest prowadzony w ponadnarodowej, archaicznej formie. Owce wędrują w naturalnym, dziennym rytmie wypasu, pod nadzorem weterynaryjnym, przy zachowaniu wymaganego bezpieczeństwa. Stałą obsługę liczącego 300 sztuk stada stanowi pięciu pasterzy z psami, osłami i końmi. 
   Projekt Redyk Karpacki jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Przygotowanie i zorganizowanie projektu pn. „REDYK KARPACKI”. Przedsięwzięcie objęte jest Patronatem Honorowym: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sportu i Turystyki, Głównego Konserwatora Przyrody, Marszałka Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Małgorzata Kareńska 
 
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica