Rytro. Konwent Starostów na Sądecczyźnie.

Rytro. Konwent Starostów na Sądecczyźnie.
Na Sądecczyźnie obradował dwudniowy Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Omówiono między innymi uregulowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie dotyczącym dróg subregionalnych, e-usług w informacji przestrzennej oraz infrastruktury ochrony zdrowia.

Gospodarzem Konwentu Starostów było Rytro. Podczas spotkania omówiono między innymi uregulowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie dotyczącym dróg subregionalnych, e-usług w informacji przestrzennej oraz infrastruktury ochrony zdrowia.
    O zasadach determinujących możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych poinformował Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego. Przybliżył on także zasady finansowania inwestycji w drogi wojewódzkie oraz lokalne w ramach Celu tematycznego 7, zawartego w Umowie Partnerstwa (Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej).
   Dyskutowano też o sprawach związanych z e-usługami w informacji przestrzennej. Na wsparcie finansowe ze środków europejskich mogą liczyć przedsięwzięcia polegające m.in. na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego. Alokacja środków na to działanie wynosi 38,5 mln euro.
      W ramach poddziałania „Infrastruktura ochrony zdrowia” (Oś priorytetowa 12 „Infrastruktura społeczna”) o wsparcie mogą się ubiegać podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze.
    W spotkaniu uczestniczyli m.in. sekretarz Powiatu i radny wojewódzki Witold Kozłowski oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Gospodarzami byli starosta nowosądecki Marek Pławiak i jego zastępca Antoni Koszyk.
 
Oprac. (MK) Fot. Maria Olszowska 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica