Rytro. O nowej perspektywie finansowej.

Rytro.  O nowej perspektywie finansowej.
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego spotkał się w Rytrze z gospodarzami gmin i powiatów Województwa Małopolskiego. Tematem sesji wyjazdowej były m.in. polityka energetyczna przyjazna środowisku, Regionalny Plan Energetyczny i założenia mandatu negocjacyjnego dla Kontraktu Terytorialnego na lata 2014 - 2020.

Marszałek Marek Sowa przedstawił podstawowe założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - "Do naszej dyspozycji będzie 2 915 mln euro, a więc ok. 12 mld zł. Z tego jedna czwarta z Europejskiego Funduszu Społecznego – to będzie poziom regionalny. Zostanie on wdrażany podobnie, jak w poprzednio. Z tym, że będziemy mieli więcej projektów kluczowych i będziemy prowadzić programy subregionalne – wyjaśniał Marszałek.  Następnie przedstawił założenia mandatu negocjacyjnego dla Kontraktu Terytorialnego w nowej perspektywie finansowej. - "Kontrakt Regionalny będzie umową rządu z regionem na realizację najważniejszych, priorytetowych zadań inwestycyjnych, wynikających ze strategii rządowych i regionalnych – poinformował Marszałek. W Małopolsce trwają konsultacje wstępnej listy projektów do Kontraktu Terytorialnego. Do 16 września 49 podmiotów zgłosiło 149 uwag, które są aktualnie rozpatrywane w ramach prac nad zweryfikowaną listą przedsięwzięć.
   Natomiast Wicemarszałek Roman Ciepiela przedstawił założenia regionalnej polityki energetycznej przyjaznej środowisku, przewidywane środki finansowe oraz typy projektów, wpisujących się w jej zakres. -"Obowiązki związane z polityką energetyczną zostały na nas nałożone wprost dyrektywami i polityką unijną – zaznaczył Roman Ciepiela. - Polityka energetyczna będzie realizowana konsekwentnie w trzech obszarach: tj. w obszarze zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki, obniżenia emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii – wyjaśniał Wicemarszałek. 
    W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego w 4. osi priorytetowej „Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku” zostały ujęte cztery cele. Przede wszystkim stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego, rozwój i modernizację infrastruktury służącej do dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE, a także ograniczenia strat sieciowych, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zrównoważony transport miejski.- "Na stworzenie mechanizmów poprawiających bilans gospodarki energetycznej będzie ok. 120 mln euro, na redukcję emisji zanieczyszczeń również 120 mln euro. Nie wiemy, czy będziemy mogli przeznaczyć środki na infrastrukturę dystrybucyjną, ale rezerwujemy 30 mln euro i na zrównoważony transport miejski ok. 80 mln euro – wyliczał Wicemarszałek Roman Ciepiela. - Te kwoty będą dostępne na różny sposób. Mamy obowiązek wydzielenia funduszy zwrotnych. 10% wszystkich środków, które będziemy mieć do dyspozycji, będą musiały być ulokowane w formach zwrotnych – zaznaczył przedstawiciel samorządu województwa.
  Wicemarszałek wymienił też najważniejsze działania ujęte w Regionalnym Planie Energetycznym dla Województwa Małopolskiego 2013 – 2020: wsparcie budownictwa energetycznego i zero - energetycznego (pasywnego), wdrożenie rozwiązań energooszczędnych w administracji i usługach publicznych, wsparcie wdrażania systemów optymalizacji zużycia energii w gospodarce (w przedsiębiorstwach), modernizacja systemów oświetleniowych, wsparcie wdrożenia energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie, zwłaszcza w transporcie publicznym oraz optymalizację planowych i istniejących sieci przesyłowych.
   Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa od 2000 roku przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.
 
Oprac. (MK) fot. Województwo Małopolskie 
 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Województwo Małopolskie

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica