Samorządowcy nie poparli inicjatywy poselskiej Solidarnej Polski

Samorządowcy nie poparli inicjatywy poselskiej Solidarnej Polski
Na wtorkowym (27 listopada) posiedzeniu Rady Miasta samorządowcy wyrazili opinię w sprawie poparcia projektu poselskiego przygotowanego przez Klub Parlamentarny „Solidarna Polska” - O zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w Spółce Akcyjnej Polskie Koleje Linowe". W głosowaniu radni nie poparli tego wniosku. W 2011 roku Krynica - obok Szczawnicy, Zawoi, Czernichowa - zadeklarowała utworzenie wspólnie ze słowacką firmą Tatry Mountain Resorts konsorcjum, które kupi PKL.

     W połowie listopada do biura rady wpłynęło pismo Arkadiusza Mularczyka, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska z 13 tegoż miesiąca, aby zapoznać Radę z projektem ustawy, złożonej do Marszałka Sejmu RP. Czytamy w nim - „W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedkładam poselski projekt ustawy „O zachowaniu przez Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne szczególnych uprawnień w Spółce Akcyjnej Polskie Koleje Linowe, której mienie stanowi dobro narodowe, mające strategiczne znaczenie dla dorobku kulturowego i technicznego narodu oraz zmianie niektórych innych ustaw”, złożony do Marszałka Sejmu z 6 listopada 2012 oraz składam prośbę o wyrażenie wsparcia przez Radę Miasta Krynicy - Zdroju dla w/w projektu. Projekt ustawy zapewnia zachowanie przez państwo polskie prawa do mienia stanowiącego dobro narodowe oraz większościowego pakietu akcji spółki PKL S.A. Polskie Koleje Linowe powstały w 1936 roku i - jak wynika z powszechnie dostępnych informacji - spółka zatrudnia 210 pracowników, prowadzi 9 kolei, 7 wyciągów, 5 zjeżdżalni oraz dysponuje 100 ha tras narciarskich. W skład infrastruktury PKL wchodzą m.in. niezwykle popularne trasy o znaczeniu turystycznym takie, jak: Kolej Linowa Kasprowy Wierch, Kolej Linowo - Terenowa Gubałówka w Zakopanem, Kolej Linowa Palenica w Szczawnicy, Kolej Linowo - Terenowa Góra Parkowa w Krynicy, Kolej Linowo - Terenowa Żar Międzybrodziu Żywieckim ora Kolej Krzesełkowa Mosorny Groń wraz z Ośrodkiem Turystyczno - Narciarskim Mosorny Groń w Zawoi. Według szacunkowych danych PKL w czasie swojego istnienia przewiozła 225 mln. pasażerów. W latach 2000 - 2007 przeprowadzona została gruntowa modernizacja obiektów i infrastruktury PKL. Niebagatelne jest przy tym znaczenie historyczne, kulturowe i środowiskowe, niezwykle oryginalna infrastruktura budynkowa, stanowiące dobro narodowe, mające strategiczne znaczenie dla dorobku kulturowego i technicznego całego narodu. Dodatkowo PKL przynosi każdego roku Skarbowi Państwa czysty zysk w wysokości około 10 mln złotych. W opinii Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska ze względu na charakter mienia PKL, oraz jego niekwestionowane znaczenie dla Polaków, niezwykle istotne jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i technicznego w rękach Skarbu Państwa. Cześć majątku położona jest na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, który - jako wchodzący w skład strategicznych zasobów naturalnych kraju - podlega szczególnej ochronie i powinien pozostać pod kontrolą państwa polskiego. Przedłożony projekt ustawy, przygotowany przez Solidarną Polskę zapewnia, że dobro narodowe mające strategiczne znaczenie dla dorobku kulturowego i technicznego narodu polskiego, jakim jest mienie PKL, pozostanie w rękach państwa polskiego, które będzie mogło decydować o zachowaniu jego dotychczasowego charakteru, modernizacji i zagwarantuje stały dochód. 
     Kiedy kilkanaście miesięcy temu pojawił się temat prywatyzacji, który jest decyzją PKL, kryniccy radni podjęli decyzję o wejście w konsorcjum, gdyż uznali, że będzie to korzystne dla miasta. Burmistrz Dariusz Resko chce, aby Góra Parkowa oraz jej infrastruktura rozwijała się i służyła turystom. Jeśli ustawa „Solidarnej Polski” przejdzie w Sejmie - to do prywatyzacji nie dojdzie. Natomiast, jeśli nie - będzie prywatyzacja i umowa konsorcyjna nie straci na ważności. Zainteresowani prywatyzacją PKL Słowacy obiecują polskim gminom atrakcyjne inwestycje.
 
Tekst i foto (Red. M)
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica