Stary Sącz. Gigantyczne pieniądze na kanalizację – umowa podpisana

Stary Sącz. Gigantyczne pieniądze na kanalizację – umowa podpisana
Po dużej inwestycji realizowanej w gminie Stary Sącza przez spółkę Sądeckie Wodociągi, czas na wielkie samodzielne zadanie. Za 27 milionów złotych Stary Sącz wybuduje ponad 15 kilometrów kanalizacji sanitarnej dla 2228 mieszkańców. Pomogą pieniądze z Unii Europejskiej

Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz".
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.

- Nie ukrywam, że przed nami największe zadanie jakie nasz samorząd realizował kiedykolwiek samodzielnie i zadanie trudne – mówi burmistrz Jacek Lelek. - Jest bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, Szeroko pojęta ekologia to poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych i poprawa warunków życia mieszkańców. Druga strona medalu jest taka, że wydatki majątkowe inwestycyjne dotyczą infrastruktury technicznej, w tym przypadku chroniącej środowisko i mają dużą wagę w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Inwestycje dotyczące ochrony środowiska, mają równie duże znaczenie jak inwestycje w edukację, infrastrukturę społeczną czy drogową, bo też decydują o wzroście atrakcyjności inwestycyjnej gminy, która sprzyja tworzeniu miejsc pracy, bo inwestorzy chętnie przychodzą tam, gdzie widzą korzystną infrastrukturę dla siebie.
Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Sącz i usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi, zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno – ściekowego w aglomeracji "Nowy Sącz" a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.
- Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców ma za zdanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość usług – dodaje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej. Oczywiście to inwestycja rozłożona na lata. W tym momencie w dalszym ciągu dofinansowujemy przyłącza do gospodarstw domowych, tam gdzie sieć jest już wybudowana.

Główne zadania inwestycji:
Zadanie 1
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza o długości 2,076 km.
Zadanie 2
Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej, Węgierskiej wraz z zabudową 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Starym Sączu. Ul. Bazielicha i Dunajcowa (sieć 0,853 km), ul. Węgierska (sieć 1,522 km).
Zadanie 3
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza (zrealizowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10,732 km).
Zdanie 4
Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym - m.in. wymiana armatury oraz napędów dostosowanych do płynnej regulacji siecią w sieciowych pompowniach ścieków oraz hydroforniach, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie systemem wod – kan. Projekt wiąże się z oszczędnością wody oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej.

MTV 24
Źródło : Informacja Prasowa - Stary Sącz
 
Autor: MTV 24

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica