Stary Sącz miejscem I-szego Polsko-Węgierskiego Forum

Stary Sącz miejscem  I-szego Polsko-Węgierskiego Forum
Od 18-19 maja Stary Sącz był miejscem debaty o przyszłość i zacieśnianie współpracy polsko-węgierskiej. Na I-sze Forum pod hasłem „W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej”, przyjechały ważne postaci polskiej i węgierskiej polityki oraz biznesu, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne. Wydarzeniu patronował marszałek sejmu Marek Kuchciński.

- „Stary Sącz to najbardziej węgierskie z polskich miast. Miasto założone przez św. Kingę, córkę Króla Węgierskiego, Księżnę Polską, Mniszkę, osobę niezwykle na 100% węgierską ale jednocześnie z zamiłowania wyboru ojczyzny na 100% również Polkę. I właśnie w tym miejscu, w niewielkim mieście Starym Sączu odbywa się Forum Polsko-Węgierskie, forum które ma za zadanie na różnych płaszczyznach zbliżyć nasze narody. Dziś żyjemy w tym okresie gdzie szczególnie mamy możliwości budowania tych mostów, wzmacniania tej wiecznej przyjaźni, która łączy nasze narody. A Stary Sącz ze swoją Patronką i tą osobą, która tą Polskość i Węgierskość w sobie łączy jest miejscem absolutnie uprzywilejowanym do tego aby rozmowy na temat przyszłości Polsko-Węgierskiej prowadzić. Dlatego jest to dla nas wielkie wydarzenie, ważne święto. Również jesteśmy przekonani, że zaczątek, czegoś nowego, pewnego wydarzenia cyklicznego, w którym będzie miejsce na dysputy zarówno intelektualistów, spotkania samorządowców, na spotkania ludzi kultury, poznawania się wzajemnie w zakresie edukacji i polityki. Myślę, że Stary Sącz przez to wydarzenie bardzo mocno umacnia i tak już niezwykłą pozycje ma na mapie stosunków Polsko-Węgierskich”powiedział Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza.

Sesje plenarne, debaty, warsztaty i prezentacje poświęcone zagadnieniom związanym z gospodarką, turystyką, finansami i środowiskiem odbyły się w dwóch sąsiadujących obok siebie budynkach, w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari oraz budynku- siedzibie Burmistrza Starego Sącza.

- „Jesteśmy w Starym Sączu, w mieście o wielkiej tradycji ale dzisiaj po to aby się spotkać i podyskutować na Forum Polsko-Węgierskim o tych wszystkich związkach, które formowały się tutaj, można powiedzieć co najmniej przez ostatnie 1000 lat, Po pierwsze, wielka wspaniała historia, która przybliża nas do tych klimatów, w których pozostawali nasi przodkowie, nasi władcy, nasi królowie. Wielka historia, której spoiwem jest Św. Kinga ale zamieniona w coś bardzo nowoczesnego, materializującego się w dyskusjach na temat związków Węgiersko-Polskich i siły tych związków w ramach grupy Wyszehradzkiej, do której oprócz Polski i Węgier należą również Słowacy i Czesi. Po drugie, o perspektywach współpracy naszego państwa w ramach państw Unii Europejskiej, gdzie zawsze możemy liczyć na Węgrów. Chcę powiedzieć, że tak z Węgrami, oprócz tych wszystkich spraw historycznych łączy nas dzisiaj fakt bardzo dobrej wymiany gospodarczej. Dla Węgier jesteśmy trzecim partnerem po Niemczech i Austrii jeżeli chodzi o import towarów z zagranicy. Dla nas gospodarka Węgierska jest również atrakcyjna. Kupujemy artykuły przemysłowe, motoryzacyjne, spożywcze. Są dla nas 13-tym partnerem gospodarczym. Węgry mają bardzo dobre parametry. Po pierwsze mają własną walutę. Węgrzy mają forinta , my mamy złotówkę. Mamy bardzo niskie bezrobocie, podobnie jak Węgrzy. Podobnie Węgrzy chcą utrzymać własną walutę tak jak my. I to wszystko pokazuje, że głos Polski w Unii Europejskiej nie jest odosobniony. Na Węgrów zawsze można liczyć. Jak reformowaliśmy system sądowniczy, kiedy rozmawialiśmy na temat uchodźców. Jeżeli mówimy razem to ten głos słyszalny jest głośniej. Jeżeli będziemy dyskutować jak połączyć siły z krajami, które mają podobną przeszłość do dyskusja ma sens, nasz głos będzie głosem liczącym się w Europie”powiedział Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP.

W regionie Polski, Małopolski a w szczególności Sądecczyzny potrzebna jest efektywna współpraca, między innymi w dziedzinie budowy nowoczesnej infrastruktury transportowej. Jest to niezbędne dla realizacji różnych planów, w zakresie rozwoju odpowiedniego klimatu dla inwestorów.
Polska jest zainteresowana budowaniem silnej pozycji państw regionu. Organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich Forum Polska-Węgry odbyło się pod hasłem „W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej”.

- „Do Starego Sącza na Forum zostali zaproszeni Polscy i Węgierscy uczestnicy. Ponieważ jest to Forum na wzór Forum z Krynicy-Zdroju tutaj też w centrum uwagi jest gospodarka. Jak można ożywić nasze kontakty jeszcze bardziej, w ten sposób aby nasze kontakty gospodarcze były co raz bardziej korzystne i dla strony Polskiej i dla strony Węgier ?  Już widać po pierwszych panelach, że gospodarkę nie można oddzielić od innych sfer życia. Nie można oddzielić od spraw społecznych, od spraw kulturalnych i edukacyjnych. A więc na tym Forum jest mowa i zajmujemy się wszystkimi aspektami naszych kontaktów. Przede wszystkim jest podkreślona współpraca samorządów, ponieważ samorządy jednocześnie mogą popierać i realizować zadania kulturalne, edukacyjne i gospodarcze. Chciałam szczególnie podkreślić, że ma olbrzymie znaczenie to iż właśnie w Starym Sączu, w tym mieście odbywa się to Forum. Mówiliśmy w ostatnim panelu, że historia i polityka dzieją się zawsze w czasie i przestrzeni. Również ma ogromne znaczenie geografia dla polityki. Węgry leżą na południe od Karpat, Polska na północ od Karpat. Węgry leżą w Dolinie Dunaju a Polska przy Wiśle. Wisła płynie na północ a Dunaj płynie od zachodu na wschód. Ale to, że te dwa państwa muszą ze sobą współpracować jest napisane w geografii, ponieważ z terenu Węgier płyną dwie rzeki, które nie wpływają do Dunaju tylko do Wisły to jest Poprad i Dunajec. Przez te dwie rzeki prowadziły najważniejsze szlaki handlowe do Polski. I nad Popradem i nad Dunajcem miejsce ma Stary i Nowy Sącz. A więc Sądecczyzna przez wieki była centralnym miejscem kontaktów Polsko-Węgierskich. Infrastrukturę trzeba budować w ten sposób aby droga od Wisły, do Dunaju biegła przez Stary Sącz” - powiedziała Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy

Głównym celem debat na Forum były m.in. intensyfikacja inwestycji, przyciąganie biznesu, a także wspieranie działalności badawczo-naukowej i wymiany kulturowej w Europie Środkowej.

W trakcie dwudniowego Forum zorganizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich podjęto tematy:

• Jakiej solidarności potrzebuje Europa? Podstawy budowy państwa dobrobytu – sesja otwierająca
• Warszawa i Budapeszt – polityczna wspólnota interesów wczoraj i dziś
• Lokalny produkt – globalny sukces
• Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji
• Jak chronić wspólne dziedzictwo przyrodnicze Karpat?
• Turystyka – jak się skutecznie promować?
• Inwestycje w przyszłość – nauka i edukacja
• Inwestycje bezpośrednie i pośrednie w regionach – wymiana doświadczeń
• Co małe miasta i gminy mają ze współpracy międzynarodowej.

Andrzej Gulewicz MTV24
 
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica