VII Europejski Kongres Samorządów (11 – 12 kwietnia 2022, Mikołajki)

VII Europejski Kongres Samorządów (11 – 12 kwietnia 2022, Mikołajki)
W dniach 11-12 kwietnia 2022 roku w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbędzie się VII Europejski Kongres Samorządów. Kongres, organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich, w swojej formule nawiązuje do Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W tym roku Kongres odbędzie się pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”.

Współpraca miast i regionów Europy na płaszczyźnie ekonomicznej oraz społecznej wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę naszego kontynentu. VII Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorzy zakładają udział ponad 1500 gości – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W tegorocznej edycji oferowany jest program, na który składać się będzie dziesięć ścieżek tematycznych obejmujących ponad 110 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Planowana jest także uroczysta galę na której nagradzani będą laureaci – włodarze najlepszych polskich gmin. Wśród planowanych tematów znajdą się:

• Polski Ład – nowe wyzwanie dla samorządów
• Finanse samorządu w dobie kryzysu
• Miasto dla ludzi – rola obywateli w procesie zarządzania miastem
• Równowaga – kluczem rozwoju miast i regionów
• Kultura, historia i tradycje. Jak budować regionalną tożsamość?
• Kierunek turystyka – rozwój turystyki w regionie. Agro, eko czy komercja?
• Jak mądrze wspierać rozwój MŚP w regionach?
• Utylizacja i recykling na poziomie regionalnym. Wyzwanie, czy czysty zysk?
• Miasta Europy – co je łączy, a co dzieli?
• Sprawiedliwość komunikacyjna – czy da się zapewnić każdemu transport publiczny?
• Kultura polskiej wsi – czy jest jeszcze potrzebna?
• Marketing miejsc – jak z sukcesem kreować markę miasta?
• Klient – senior – czyli dostosowanie zmieniającego się rynku do potrzeb seniora
• Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Krajowy Plan Transformacji. 2022 Rokiem Dostępności
• Potencjał samorządów w zabezpieczeniu medycznych i sanitarnych potrzeb uchodźców. Możliwości i bariery
Mając na uwadze misję Kongresu – budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między europejskimi krajami i regionami – do udziału w dyskusjach i obradach Kongresu zapraszamy osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach.
Głównym Partnerem VII Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
*****
Budujemy wspólnotę przyszłości

Strategiczną rolę w procesie rozwoju polskich regionów i wzmacniania wspólnot na wszelkich poziomach odgrywają samorządy województw. Ponaddwudziestoletnie doświadczenia naszej działalności niezaprzeczalnie wskazują na to, że widoczny postęp społeczno-gospodarczy jest w dużej mierze zasługą tej aktywności. O naszych wspólnych doświadczeniach i nowych wyzwaniach rozmawiamy na różnych forach. Idea dialogu i wymiany praktyk przyświeca także Europejskiemu Kongresowi Samorządów, który już po raz drugi odbędzie się na Warmii i Mazurach. Jesteśmy przekonani, że w dobie erozji wspólnot i zaburzonego dialogu społecznego kontakt samorządów lokalnych i regionalnych z mieszkańcami naszych małych ojczyzn nabiera wyjątkowego znaczenia.

Nowe warunki znacznie przyspieszyły bieg historii. Pragnę podkreślić, że w dobie pandemii potrafiliśmy się wszyscy bardzo szybko zorganizować, a także oswoić i wznieść nowe techniki komunikacji na wyższy poziom. Jesteśmy w stałych i bieżących relacjach z administracją rządową, z ekspertami, z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami. By skutecznie działać wspólnie, niezmiennie dzielimy się wiedzą o nowych rozwiązaniach, o możliwościach niesienia pomocy, o wzajemnych potrzebach, o dobrych praktykach. Jednak nie tylko w dramatycznych czasach pandemii samorządowcy pracują nieustannie, by zapewnić społeczności bezpieczeństwo, zdrowie, stanowiska pracy, względną normalność. To czas ciągłej gotowości, wytężonej pracy na wielu frontach, w porozumieniu z wieloma partnerami.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego angażuje się w liczne działania mające na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców, a także wsparcie gospodarki, miejsc i zakładów pracy. O nowych rozwiązaniach na bieżąco informujemy gospodarzy miast, gmin i powiatów z Warmii i Mazur. Jako gospodarze województwa czujemy się odpowiedzialni za przyszłość całego regionu i jego mieszkańców. Codziennie przekonujemy się, że tą mądrością i dalekowzrocznością kierują się liderzy samorządów lokalnych. To wielka wartość ponad 30 lat funkcjonowania polskiej samorządności.

Oczywiście nie tracimy z oczu horyzontu, wciąż myślimy o rozwoju strategicznym i poszukujemy nowych kierunków działań, m.in. przekuwając unikatowe walory przyrodnicze w największe gospodarcze atuty. Kierunkiem, w jakim chcemy zmierzać, jest określona jeszcze w 2005 roku wizja województwa warmińsko-mazurskiego zawierająca się w krótkim, lecz wiele znaczącym haśle: „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć…”. Pozostaje ona aktualna, ponieważ wciąż najlepiej syntetyzuje oczekiwania społeczne, co do szans rozwojowych, planów życiowych mieszkańców, a także postrzegania Warmii i Mazur. I takie też są aspiracje samorządu województwa. Niezmiennie zapraszamy Państwa na Warmię i Mazury, gdzie budujemy wspólnotę przyszłości.

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

*****
Rozproszona energetyka – najlepszy scenariusz dla Polski

W trakcie VII Europejskiego Kongresu Samorządów odbędzie się panel dyskusyjny „Samorząd - Uczelnia - Biznes – wszyscy świadczymy usługi”. Partnerem panelu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Opracowanie strategii i projektowanie usług publicznych w oparciu o sprawdzone w biznesie metody sposobem na rozwój i sukces uczelni oraz samorządów. Budowanie marki, projektowanie usług w oparciu o doświadczenia klienta, z udziałem interdyscyplinarnego zespołu jest już mocno zakorzenione w świecie biznesu. Czy takie podejście sprawdza się w funkcjonowaniu samorządów i uczelni? UWM w Olsztynie podjął wyzwanie opracowania strategii aspiracyjnej metodami design management. Strategię Poznania współtworzyli mieszkańcy, administracja, organizacje lokalne, przy udziale ekspertów różnych branż i środowisk. Miasto Ełk wzięło udział w programie gov_LAB, zdobywając wiedzę i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług dla przedsiębiorców. Moderatorem panelu będzie Eliza Popławska-Jodko (Dyrektor, Centrum Innowacji i Transferu Technologii). Panelistami będą: Jerzy Andrzej Przyborowski (Rektor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tomasz Andrukiewicz (Prezydent, Urząd Miasta Ełku), Piotr Wróblewski (Menadżer, Metaphor sp. z o.o. sp. k.), Krzysztof Kocięda (Prezes Zarządu, Meblolux Sp. z o.o.), Weronika Mazurkiewicz (Architektka, Politechnika Gdańska)

*****
Projekty w formule PPP – czy nadchodzi schyłek takich inwestycji?

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem panelu „Projekty w formule PPP – czy nadchodzi schyłek takich inwestycji?”, który odbędzie się w ramach VII Europejskiego Kongresu Samorządów (11 – 12 kwietnia 2022, Mikołajki). Na poziomie europejskim nawet kilkanaście procent inwestycji publicznych jest realizowanych w formule PPP. W Polsce poziom ten wynosi niecałe 2 procent. U większości samorządowców dominują jednak wątpliwości i sceptycyzm, narzekają na zbyt restrykcyjne przepisy. Czy wszystko to wskazuje na to, że nadchodzi schyłek takich inwestycji? A może rok 2022 przyniesie przełom? Moderatorem panelu będzie Michał Liżewski (Partner, Legally.Smart Kancelaria). Panelistami będą Olga Roszak-Pezała (Burmistrz, Gmina Mielno), Tomasz Korczyński (Managing Counsel, Dentons), Wiesław Smolec (Prezes, AGRARIA AGRAPOOL CONSULTING), Anna Łopaciuk (Menedżer ds. Inwestycji Infrastrukturalnych, Bank Gospodarstwa Krajowego), Marcin Borek (Dyrektor, Polski Fundusz Rozwoju).

Rejestracja na VII Europejski Kongres Samorządów (11 – 12 kwietnia 2022, Mikołajki)
https://www.forum-ekonomiczne.pl/vii-europejski-kongres-samorzadow-11-12-kwietnia-2022-mikolajki/

Głównym Partnerem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica