W miniony weekend wiele osób przestało respektować obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

W miniony weekend wiele osób przestało respektować obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
Sądecczyzna. W miniony weekend wiele osób przestało respektować obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Przypominamy te, które nadal obowiązują.

Sytuacja epidemiczna i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa od wszystkich wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Niestety w miniony weekend można było zauważyć, że część osób przestała się stosować do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Dla przykładu, od piątku do niedzieli funkcjonariusze kilkunastokrotnie interweniowali w sprawie naruszeń obowiązujących obostrzeń. W efekcie nie tylko pouczali o obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale nałożyli na jedną z osób mandat karny, a w trzech przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Cztery kolejne mandaty nałożono w związku z niestosowaniem się do ograniczeń w przemieszczaniu się.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Dbając o życie i zdrowie mieszkańców policjanci nadal będą zwracać uwagę i stanowczo reagować wobec osób lekceważących obowiązujące zasady. Pamiętajmy, że za naruszenie obowiązujących przepisów grozi mandat w wysokości 500 zł. Ponadto inspektor sanitarny może w takim przypadku nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Bądźmy zatem odpowiedzialni i respektujmy wszelkie zalecenia, by uchronić siebie i innych przed zarażeniem. W tym trudnym dla wszystkich okresie ważne jest rozsądne zachowanie każdego z nas!

Poniżej niektóre z aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń:
(na podstawie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia):

1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
Obowiązuje do: odwołania.

2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ MAŁOLETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób małoletnich poza domem bez opieki dorosłego
Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do odwołania

3. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług.
Ograniczenie nie dotyczy:
• dzieci do 4 lat,
• osób, które mają problemy z oddychaniem,
• osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia,
• osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
• pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które w tych miejscach bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
• kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
• duchownych sprawujących obrzędy religijne,
• rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
• żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
• osób przebywających w lesie,
• podczas jazdy konnej,
• sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona.
Obowiązuje do: odwołania.

4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW
Ograniczenie dotyczy: korzystania z placów zabaw i ogrodów jordanowskich. Nie można także korzystać z miejsc biwakowania i wiat na terenach leśnych.
Obowiązuje do: odwołania.

5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste.
Obowiązuje do: odwołania

6. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

7. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Obowiązuje do: odwołania.

8. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA KWARANTANNY, przez osoby których to ograniczenie dotyczy
Policjanci w całym kraju sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Na osobę, która nie stosuje się do tej zasady funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny w wysokości 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu. Przepisy przewidują również, że inspektor sanitarny może nałożyć na taką osobę karę finansową w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.


Gulewicz Andrzej MTV24

Źródło: podkom. Iwona Grzebyk-Dulak Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica