Współpraca sądeckiej i słowackiej Policji.

Współpraca sądeckiej i słowackiej Policji.
Wzajemna współpraca, wymiana „dobrych praktyk”, wspólne patrole i kwestie romskie. To główna tematyka spotkania polskich i słowackich policjantów, które odbyło się (21 listopada) w Starej Lubovni.

W rozmowach uczestniczyli m.in. ze strony słowackiej - plk. Ján Devera i plk. Ján Bena oraz kierownictwo sądeckiej Policji – insp. Marek Rudnik oraz mł. insp. Jarosław Tokarczyk i mł. insp. Krzysztof Tybor. Spotkanie służyło przede wszystkim wymienianie doświadczeń, zapoznaniu się z procedurami i standardami pełnienia służby na terenie Słowacji, a także formami oraz metodami szkoleń. Wypracowano też zasady wzajemnej współpracy i tzw. „dobrych praktyk”, które można wdrożyć na polskim gruncie. – „Jednym z ważniejszym punktów było także przyszłościowe wznowienie wspólnych, polsko - słowackich patroli ruchu drogowego na terenach przygranicznych. – mówi mł. asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu - "Uczestnicy poruszyli również kwestie dotyczące społeczności romskiej, tym bardziej, że blisko 1/6 mieszkańców powiatu Starej Lubovni to przedstawiciele tej grupy etnicznej. Odwiedzili jedną z tamtejszych wniosek romskich i omówili problemy mniejszości narodowych, odnosząc je także do realiów Sądecczyzny”.
   Jednym z punktów wizyty było też zapoznanie się sądeckiej delegacji z historią słowackiej komendy, poznanie jej struktury organizacyjnej, obszaru działania oraz taboru i sprzętu, jakim na co dzień posługują się tamtejsi policjanci.

Małgorzata Kareńska fot. KM Policji Nowy Sącz.
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: informacja prasowa KM Policji Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica