Czy dobro można zmierzyć - można.Ruszyła ogólnopolska akcja Kilometry Dobra

Opis dodano: 2015-03-12

Przedstawiciele 30 organizacji realizujących projekty charytatywne i biorące udział w drugiej edycji

akcji Kilometry Dobra – mówią głośno TAK! Przez 3 miesiące będą zbierać pieniądze, które podczas

finału 31 maja br. zostaną ułożone w długiego węża z monet o nominale 1 zł. Jego długość będzie mia-
rą dobroci darczyńców i... próbą pobicia rekordu Guinnessa, który obecnie wynosi 75 km.

Kilometry Dobra to kampania społeczna, łącząca organizacje z całego kraju i wspomagająca je w zbieraniu

funduszy na określone przez nie cele. Przez trzy miesiące, od 1 marca do 31 maja br. poprzez stronę interne-
tową, wolontariuszy lub bezpośrednio na konto wybranej organizacji można wpłacać dowolną kwotę, która

zostanie ułożona w jednozłotowy ciąg Kilometrów Dobra.

Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Polskie Stowarzyszenie Fundrisingu. – Wspólne akcje dają okazję

organizacjom, realizującym często bardzo trudne projekty, na zebranie dodatkowych środków finansowych –

mówi Robert Kawałko, w-ce prezes PSF. – Każdy z nas może wpłacić kwotę na swoją miarę i wesprzeć organi-
zację oraz cel, który jest mu najbliższy. Przekazując np. 20 zł możemy powiedzieć, że to około pół metra dobra.

Kilometry Dobra to jedyna akcja charytatywna, w której podmioty z sektora NGO łączą się i nawzajem wspie-
rają w swojej działalności. Działając lokalnie i głównie poza dużymi miastami, akcja tworzą nową, nie znaną

do tej pory, płaszczyznę wspólnego działania na rzecz dobra. Jak mówi Dorota Saladra, przedstawicielka Fun-
dacji Dom Nadziei z Bytomia – Kampania wspiera lokalne organizacje w realizacji ich celów, będąc przy okazji

szansą do integracji oraz współpracy, bo razem możemy więcej. W poprzednim roku kampania zrzeszała sześć

organizacji, którym łącznie udało się zebrać 246800,- zł i ułożyć ciąg o długości 5,7 km. W tym roku liczymy na

zwielokrotnienie efektu.

W tegorocznej edycji weźmie udział 30 organizacji z całego kraju, z czego 5 uczestniczyło w pierwszej kam-
panii, zorganizowanej rok temu. Wśród nich można znaleźć te bardzo znane jak Caritas, ale także działające

i rozpoznawalne tylko lokalnie jak np. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KO-
NICZYNKA z Radomska zbierające środki na rzecz adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację

i opiekę medyczną czy Fundacja Wiatrak z Bydgoszczy, która Kilometry Dobra zmieni w działania na rzecz

edukacji i integracji społecznej dzieci.

Wśród celów, które można pomóc zrealizować, aż 7 dotyczy remontu, budowy czy adaptacji pomieszczeń

przeznaczonych do użytku lokalnej społeczności. Niektóre z tych prac zaczęły się wcześniej, jak np. budowa

przedszkola dla dzieci w Jarosławiu i będą trwały jeszcze po zakończeniu kampanii. Podczas akcji będzie

można zobaczyć co zostało zrobione, porozmawiać z ss. Benedyktynkami, które udostępniają XIX-wieczne

pomieszczenia dla maluchów z Jarosławia i zapoznać się z harmonogramem prac. Podobnie będzie w Suwał-

kach (Budowa zespołu placówek rehabilitacyjno–edukacyjno–zawodowych) czy Lublinie (Budowa Centrum

Charytatywnego w Krasnymstawie). Organizacje będą zbierać również Kilometry na działania bieżące: zapo-
bieganie wykluczeniu (Fundacja z Ołdrzychowic Kłodzkich), rehabilitację (m.in. Fundacja z Opola i z Olszty-
na), działania edukacyjne (Stowarzyszenie z Ełku i z Oświęcimia oraz Fundacja z Kielc), a także opiekę nad

osobami chorymi i niepełnosprawnymi, wsparcie ich leczenia poprzez niwelowanie barier w dostępie do

rehabilitacji, sprzętu, leków oraz szkolenie wolontariuszy medycznych (Stowarzyszenia Opieki Długotermi-
nowej w Lubinie).

Wszystkie organizacje można znaleźć na stronie www.kilometrydobra.pl i za jej pomocą wesprzeć finansowo

wybranego uczestnika kampanii i bliski sobie cel.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Szukaj podobnych:
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica