69 milionów na powiatowe drogi w 2015 !

69 milionów na powiatowe drogi w 2015 !
69 milionów złotych – tyle w 2015 roku kosztowały inwestycje na drogach powiatowych. Starosta nowosądecki Marek Pławiak podsumował rok działalności Zarządu Powiatu i inwestycje, wykonane na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Największą z tegorocznych inwestycji jest obwodnica zachodnia, której budowa zakończyła się 30 listopada. 6 kilometrów nowej drogi zostało oddane do użytku kilka dni temu. Inne inwestycje drogowe: przebudowa i wyremontowanie 16,51 km dróg, wybudowanie trzech mostów (w ramach obwodnicy zachodniej), 13 przepustów (w ramach obwodnicy zachodniej), odbudowanie i wyremontowanie siedmiu mostów oraz 8,41 km chodników (w tym 1,24 km w ramach obwodnicy zachodniej).- "W styczniu zakończyliśmy projekt „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy –poinformował wicestarosta Antoni Koszyk. – „Oprócz przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych i remontowych w dwóch budynkach DPS, zostało przeszkolonych 91 pracowników w zakresie terapii zajęciowej, pierwszej pomocy przedmedycznej, komunikacji i bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi. Koszt całego przedsięwzięcia to 3 280 735 złotych”.
      Wicestarosta wspomniał także o generalnym remoncie pomieszczeń dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. Koszt prac wyniósł ponad 100 tysięcy złotych. - „Wszystko po to, aby poprawić warunki nauki dzieci i młodzieży, która korzysta z zajęć w PMDK "– dodał starosta Marek Pławiak. – „Dotychczas zajęcia odbywały się w starym budynku w centrum miasta. Teraz młodzi mogą uczyć się gry na instrumentach i nagrywać płyty w komfortowo wyposażonych salach”.
     Powiat zakończył także realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie” ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powstały nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, mechanicznej oraz mechatroniki samochodowej. Budynek został gruntownie przebudowywany. Inwestycja obejmowała wykonanie nowych ścian i podłóg wraz z wykończeniem tynkami, malowaniem i położeniem płytek. Położony nowy dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz niedowidzących. Zakupiono nowoczesne wyposażenie do nowopowstałych pracowni, pozwalający na kształcenie w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń. Na zakup sprzętu przeznaczono 1 250 000 zł. Wartość projektu - 3 022 521 złotych.
     1 czerwca ruszył Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej. Obecnie zatrudnia 25 osób niepełnosprawnych, które pracują w jednej z trzech pracowni. W ramach pracowni poligraficzno-fotograficznej wykonywane są m.in. plakaty, ulotki, broszury, wizytówki, zaproszenia, kalendarze, nadruki na kubkach i koszulkach. Pracownia hodowlana świadczy usługi w zakresie nauki jazdy konnej i przejazdu bryczką. Oferta została również poszerzona o usługi hipoterapii. Ponadto dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym organizowane są ogniska i wycieczki edukacyjne, w ramach których zdobywana jest wiedza dotycząca życia na wsi, opieki nad końmi i innymi zwierzętami gospodarskimi. Wiosną 2016 r. pojawią się również kury ozdobne oraz bażanty. W ramach pracowni ogrodniczej świadczone są usługi w zakresie utrzymywania terenów zielonych, produkcji i sprzedaży rozsad warzyw, kwiatów. W ofercie jest również sprzedaż drzewek i krzewów ozdobnych, kamienia ozdobnego, ziemi i torfu. Z upływem czasu oferta zostanie poszerzona o sprzedaż innych artykułów ogrodniczych.
Inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat Nowosądecki :
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28. Wartość całkowita – 46.593.970,83 zł (w tym z Unii Europejskiej w ramach MRPO na lata 2007 – 2013 – 33.771.075,12 zł i z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego – 7.384.440,00 zł (w tym w 2015 r. – 7.315.504 zł) i z pomocy finansowej gmin Chełmiec – 1.054.244 zł (w tym w 2015 r.- 1.050.094 zł) i gminy Podegrodzie – 816.649 zł (w tym planowana w 2015 r. - 812.499 zł). Zakres zadania objął m.in.: drogę o łącznej długości 6,03 km wraz z chodnikami (1,24 km), skrzyżowaniami z drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi; 3 mosty; ronda na skrzyżowaniach z drogą krajową nr 28 w Biczycach oraz drogą powiatową w Brzeznej; odwodnienie, w tym 13 przepustów, rowy przydrożne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami; 2 wiadukty z blach falistych nad drogami gminnymi (przejazdy gospodarcze); budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej). Koszty zadania obejmują także opracowanie dokumentacji (1.403.122,50 zł), nadzór inwestorski, wykup gruntów (10.510.000 zł) oraz rozbiórkę obiektów budowlanych. Zakończono w całości roboty budowlane o wartości 33.975.416,26 zł brutto. W trakcie pozostaje wypłata odszkodowań za przejęte pod budowę obwodnicy grunty. Termin zakończenia całości projektu – 31 grudnia 2015 r.
Odbudowa drogi powiatowej Maciejowa – Barnowiec (w gminie Łabowa). Wartość – 448.280,49 zł (w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 302.557,00 zł).
Odbudowa mostu (w formie przepustu) w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Jelna i umocnień przy obiekcie w ramach usuwania szkód powodziowych. Wartość – 1.520.255,03 zł (w tym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – 1.170.206,65 zł).
Poprawa warunków komunikacyjnych ciągu dróg powiatowych nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska (na odcinku Nowy Sącz - Łęka) i Podole Górowa – Łęka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schetynówki”). Wartość – 8.300.161,51 zł (w tym z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3.000.000,00 zł i pomocy finansowej Gmin w łącznej wysokości 482.345 zł, w tym Chełmiec (207.675 zł), Gródek nad Dunajcem (130.170 zł) i Korzenna (144.500 zł).
Przebudowa drogi powiatowej Żbikowice – Stańkowa. Wartość – 667.094,19 zł (w tym z pomocy finansowej gminy Łososina Dolna – 200.000 zł).
Remont drogi powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze. Wartość zadania – 164.383,35 zł.
Modernizacja i przebudowa drogi łączącej drogę powiatową Frycowa – Złotne z dojazdem m.in. do terenów leśnych. Wartość – 111.450,30 zł brutto (w tym dofinansowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 40.000 zł).
Wybudowano także chodniki wzdłuż dróg powiatowych: Nawojowa – Bącza Kunina (90 metrów); Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa w miejscowości Rożnów (ok. 410 metrów); Podole Górowa – Łęka w miejscowości Przydonica (ok. 190 metrów); Limanowa – Chełmiec (w ul. Marcinkowickiej w Chełmcu (163 metry); Muszyna – Złockie w miejscowości Złockie.
Zadania realizowane:
Przebudowa drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna wraz z remontem mostu w miejscowości Szczawnik. Wartość zadania – 411.980,52 zł (w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – 5.000 zł).
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowości Stara Wieś. Wartość zadania – 407.138,31 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Grybów – 203.569 zł).
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka. Wartość zadania – 499.650,61 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Kamionka Wielka – 249.825 zł).
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w Korzennej. Wartość zadania – 355.000,14 zł (w tym z pomocy finansowej Gminy Korzenna – 177.500 zł).

Oprac. (MK).fot. Starostwo Powiatu Nowy Sącz.
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica