Piwniczna & Muszyna: Remonty dróg i budowa chodników

Piwniczna & Muszyna: Remonty dróg i budowa chodników
Na temat planowanych inwestycji dotyczących remontów dróg i budowy chodników z władzami gmin Piwniczna i Muszyna rozmawiali starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk.
 
Starosta nowosądecki Marek Pławiak spotkał się z władzami gmin Piwniczna i Muszyna. Tematem rozmów były planowane inwestycje na drogach oraz budowa chodników. –"Sprawdziliśmy w terenie stan dróg i mostów – mówi starosta Marek Pławiak. – 'O ich naprawy interpelują radni powiatowi, między innymi Marta Adamczyk i Stanisław Sułkowski. Chcieliśmy zobaczyć stan faktyczny, przedyskutować sprawy kosztów i koniecznych pozwoleń do rozpoczęcia prac'.
     Władze Piwnicznej wystąpiły m.in. o budowę chodnika przy ulicy Daszyńskiego w Piwnicznej - Zdroju. To odcinek drogi krajowej, który został przekazany Powiatowi Nowosądeckiemu po wybudowaniu mostu granicznego do przejścia w Mniszku nad Popradem.
   Starosta potwierdził wykonanie przebudowy chodnika z płytek w centrum Kosarzysk z materiałów dostarczonych przez Miasto i Gminę Piwniczna. Prace wykonane byłyby na długości ok. 460 metrów. – „Omówiliśmy także zasady usuwania szkód powodziowych przy ulicy Szczawnickiej – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. - W ramach otrzymanych promes, zostaną uzupełnione i zabezpieczone koszami z siatki stalowej i kamienia oraz narzutem kamiennym wyrwy w korpusie drogowym. Dodatkowo usuniemy uszkodzenia na moście. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych.
   Starosta Marek Pławiak zapoznał się ze stanem drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała. Powiatowy Zarząd Dróg, po zakończeniu prac remontowych rozpoczętych na innych drogach powiatowych, zabezpieczy rozmyte fragmenty korpusu drogowego. Znacznie poprawi to bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
     Starosta potwierdził również możliwość budowy chodnika przy drodze powiatowej w Łomnicy Zdroju na zasadach współpracy z Miastem i Gminą Piwniczna - Zdrój. Samorząd ten musi jednak przedstawić dokumenty wymagane do prowadzenia robót budowlanych.
   Władze Powiatu Nowosądeckiego spotkały się też z zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz sołtysem Żegiestowa i przedstawicielem Rady Sołeckiej, którzy wnioskują o budowę chodnika przy drodze powiatowej Żegiestów – Żegiestów Wieś. - "W tym przypadku, ze względu na ograniczenia terenowe, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbudowę drogi – mówi Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. - "Z budżetu Powiatu może być na ten cel przeznaczona kwota 300 tysięcy złotych". 

Tekst (olsz) oprac. (MK)
Fot. Maria Olszowska

 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica