Prace remontowe w budynkach zarządzanych przez Powiat.

Prace remontowe w budynkach zarządzanych przez Powiat.
W budynkach zarządzanych przez Powiat Nowosądecki trwają prace remontowe. Obejmują one LO im. M. Skłodowskiej - Curie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, a także DPS w Klęczanach i Zbyszycach.

Prace remontowe prowadzone są w ramach projektu „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. – "Naszym celem jest poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Nowosądeckiego, dzięki wykorzystaniu alternatywnych, ekologicznych źródeł energii odnawialnej i termomodernizację tych obiektów" – wyjaśnia starosta nowosądecki Jan Golonka. - Dzięki prowadzonym pracom zmniejszy się ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie ogrzewania. (...) Do ogrzewania budynków zostanie wykorzystana energia słoneczna – będą zamontowane solary. Ponadto, realizacja projektu pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacji i użytkowania obiektów”.
    Prace, które trwają w budynku starosądeckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie obejmują m.in. przebudowę kotłowni i instalacji elektrycznej oraz ciepłej wody użytkowej, a także budowę instalacji gazowej oraz przebudowywana. Zaplanowano również wykonanie kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Natomiast w Internacie Międzyszkolnym w przebudowie jest kotłownia, a budowana - instalacja gazowa, elektryczna oraz centralnego ogrzewania.
     Dzięki pieniądzom unijnym pozyskanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich remontowany jest także Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach (Pawilon C) oraz Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach. W tym pierwszym wykonywana jest instalacja solarna, przebudowywana centralnego ogrzewania oraz kotłowni. W DPS w Klęczanach prace obejmują m.in. wykonanie instalacji solarnej; remont centralnego ogrzewania; wymianę stolarki okiennej; docieplenie stropodachu.
    Projekt realizowany jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 7.Infrastuktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jego wartość wynosi 4 971 168,00 złotych, w tym dofinansowanie - 3 444 983,00 zł.

Oprac. Małgorzata Kareńska fot. Starostwo Powiatowe Nowy Sącz.

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: informacja prasowa Starostwo Powiatu Nowy Sącz.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica