Sądeckie Wodociągi podsumowały inwestycję o wartości 338 mln zł

Sądeckie Wodociągi podsumowały inwestycję o wartości 338 mln zł
Wodno - ściekowa inwestycja unijna zapewnia dostęp do bezpiecznej i dobrej wody 8 tys. nowych klientów. Daje możliwość nieuciążliwego dla środowiska odprowadzania ścieków prawie 19 tys. mieszkańców regionu.

Spółka Sądeckie Wodociągi podsumowała największą w regionie i całej Małopolsce inwestycję wodno - ściekową, której wartość to 338 mln zł brutto. – Polskie inwestycje wodociągowe są na najwyższym poziomie europejskim i światowym. Staliśmy się poligonem, na którym wprowadza się najnowocześniejsze technologie” – mówi Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
    Poza największym projektem pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno -ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”, spółka prowadzi jeszcze trzy mniejsze zadania. – "Prace są realizowane na terenie Nowego Sącza oraz gmin: Stary Sącz, Kamionka Wielka i Nawojowa" – wyjaśnia Janusz Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi. Po zakończeniu przedsięwzięć 98 proc. mieszkańców aglomeracji Nowy Sącz otrzyma dostęp do sieci kanalizacyjnej. Podobnie kształtuje się obszar objęty siecią wodociągową. – "Do sieci kanalizacyjnej przyłączyło się około 80 proc. mieszkańców, a do sieci wodociągowej ponad 60 proc. – dodaje Janusz Adamek. – Ze względu na to, że prowadzimy dwa dodatkowe zadania w dzielnicy Helena w Nowym Sączu i Przysietnicy w gminie Stary Sącz, efekt ekologiczny mamy osiągnąć do czerwca 2016 roku. Tempo, jakie w tej chwili obserwujemy, jeśli chodzi o przyłączanie się mieszkańców do sieci, a także liczbę zawieranych umów i dokonywanych odbiorów pozwala powiedzieć, że efekt ekologiczny osiągniemy”.

 
Oprac. Małgorzata Kareńska fot. UM Nowy Sącz.

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica