Unijne wsparcie na sądeckie drogi.

Unijne wsparcie na sądeckie drogi.
W ramach umowy, gwarantującej wsparcie finansowe przedsięwzięć Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ponad 39,2 mln zł trafi do samorządów w subregionach sądeckim i podhalańskim na budowę lub modernizację dróg lokalnych.
 
W Miasteczku Galicyjskim wicemarszałek Stanisław Sorys i Leszek Zegzda, członek zarządu województwa wręczyli gospodarzom gmin i powiatów umowy gwarantujące wsparcie finansowe przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Budowa dróg lokalnych z kwotą dofinansowania ponad 60% wartości projektów to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs okazał się dosyć trudny, o czym świadczy duża liczba odrzuconych wniosków. - mówi wicemarszałek Stanisław Sorys. - Na realizację wszystkich drogowych inwestycji w ramach środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do małopolskich gmin i powiatów trafi ponad 79,3 ml zł, co łącznie pozwoli na wsparcie aż 85 projektów.
      Budowa lub modernizacja dróg jest nowym działaniem realizowanym w ramach PROW. Ma na celu lepsze skomunikowanie terenów wiejskich z istniejącą siecią drogową, a w konsekwencji ułatwienie dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 34 mln zł gminy i powiaty subregionu sądeckiego zrealizują 35 zadań, a prawie 5,2 mln zł pozwoli podhalańskim samorządom na wykonanie 9 przedsięwzięć drogowych.
    O przyznaniu dofinansowania w ramach PROW decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących m.in.: dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja zadania (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wysokości bezrobocia w powiecie oraz powiązania przedsięwzięcia z inwestycjami z zakresu tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.
    Ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce zostanie dofinansowanych 85 projektów na łączną kwotę ponad 79 mln zł. Finansowe wsparcie wyniesie 63,3% poniesionych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln na jednego beneficjenta.

(MK). fot. www. Malopolska. pl


Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: www.malopolska.pl

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica