Zabytkowe budynki sądeckiego skansenu przejdą renowację.

Zabytkowe budynki sądeckiego skansenu przejdą renowację.
Przygotowany przez Muzeum Okręgowe projekt „Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu” uzyskał wsparcie finansowe w ramach RPO WM 2014-2020. Koszt prac – to ponad 3,2 mln zł.

Sądeckie Muzeum Okręgowe zdobyło ponad 3,2 mln zł z funduszy europejskich, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego - Sądecki skansen to szczególne miejsce, jeden z najpiękniejszych skansenów w Polsce i największy w Małopolsce. Powstał ponad 40 lat temu i wiele znajdujących się tu obiektów, poddanych wpływowi czasu, wymaga lekkiego liftingu – mówi Leszek Zegzda członek zarządu województwa małopolskiego. - To kolejny obiekt w przestrzeni kultury - myślę tutaj o skansenie jako całości - który zmienia swoje oblicze.
    W ramach zadania wyremontowanych i zabezpieczonych zostanie 26 zabytków architektury drewnianej w sektorach lachowskim (12) i góralskim (14). Zakres prac przewiduje wymianę elementów podwalinowych, więźb dachowych, a także struktury konstrukcyjnej i węgłowej. Rekonstrukcji zostanie poddana XVI wieczna chrzcielnica, wykonana z wapienia pińczowskiego. Zrewitalizowane zostaną: kanalizacja teletechniczna, system ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Zamontowany zostanie nowoczesny monitoring. Przewiduje się również podświetlenie 10 obiektów, w tym kościoła z Łososiny Dolnej i dworu z Rdzawy.
  Projekt zakłada zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych (podjazdów umożliwiających pokonanie na wózku wysokich progów w chałupach), stopniowe wyposażanie obiektów w pomoce służące osobom niewidomym i niedowidzącym (makiety z układem przestrzennym budynków).
     Koszt projektu to ponad 3,2 mln zł, w tym z RPO WM – 1,8 mln zł, budżetu Województwa Małopolskiego – prawie 690 tys. zł, wkład własny Muzeum Okręgowego - 700 tys. zł. Zakończenie prac zaplanowano na jesień 2018 r.
    Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest liderem regionalnego projektu pn. „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Zakłada zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi oraz skoordynowaną promocję.
   Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa przy udziale finansowym środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość wynosi 13,7 mln zł, w tym prognozowana wysokość dotacji unijnej 9 mln zł. Wkład własny będą stanowić środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego 1,6 mln zł oraz instytucji kultury i Gminy Dobczyce w wysokości 3,1 mln zł.

Oprac. (MK). foto WM.
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Województwo Małopolskie.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica