20 lecie Straży Miejskiej. Uroczystości jubileuszowe.

20 lecie Straży Miejskiej. Uroczystości jubileuszowe.
Na jubileuszu 20. lecia reaktywowania Straży Miejskiej (1 września) spotkali się strażnicy krynickiej jednostki, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych województwa małopolskiego oraz samorządowcy. 

Gościem uroczystości był burmistrz Dariusz Reśko, który podziękował Straży Miejskiej za 20 lat służby. – „ Jubileusz może być pretekstem do podsumowań, oceny służby oraz refleksji na tym, co jeszcze w przyszłości. Życzę wam, abyście odczuwali satysfakcję ze swojej pracy i mieli szacunek społeczeństwa”. Komendant Władysław Wiertek zapewnił, że Straż Miejska jest na każde wezwanie społeczeństwa. Zaistniałe problemy rozwiązuje nie tylko mandatami, czy blokadami na koła samochodów.
     Z okazji święta wszystkim strażnikom miejskim wręczono listy gratulacyjne. Natomiast Krzysztof Szymczyk został mianowany na wyższe stanowisko służbowe. Na zakończenie multimedialną prezentacje o historii i działalność krynickiej Straży Miejskiej przedstawił Piotr Szyszka, zastępca komendanta. Przypomniał on zebranym, ze ta umundurowana jednostka została reaktywowana 29 marca 1991 roku, zarządzeniem Nr 1/91 Burmistrza Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój Jana Golby. Pierwsza bowiem Straż Miejska istniała w uzdrowisku w okresie międzywojennym tj. od 1929 do wybuchu II Wojny światowej.
*****
Straż miejska jest umundurowaną formacją, utworzoną przez Radę Miasta. Do głównych jej zadań należy m.in: ochrona porządku publicznego, kontrola ruchu drogowego, współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli; pomoc w usuwaniu awarii i skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczanie miejsc przestępstw i katastrof, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, a także konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy. Numer alarmowy – 986 (bezpłatny).
 
Małgorzata Kareńska
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica