Aktywizacja zawodowa młodzieży - hasłem konferencji w Krynicy

Aktywizacja zawodowa młodzieży - hasłem konferencji w Krynicy
Aktywizacja zawodowa młodzieży. Po tym hasłem w krynickim Gminnym Centrum Integracji Społecznej odbyła się konferencja w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego ze środków unijnych. 

   -„Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. Miała na celu zaprezentowanie różnych działań z zakresu aktywizacji zawodowej, skierowanych do młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem działalności jednostek – Młodzieżowego Centrum Kariery, Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego – utworzonych w ramach tego projektu. - mówi Beata Skrabska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery. Sytuację na rynku pracy w powiecie omówił Bogdan Gołyźniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Głos w sprawie m.in. "Diagnozy stanu i perspektyw doradztwa edukacyjno - zawodowego w Małopolsce” zabrała Halina Juszczyk, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, a "Partnerstwa na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji” -  Marta Olszewska z krakowskiego oddziału WUP w Nowym Sączu.
     W spotkaniu uczestniczyli m.in. Tomasz Wołowiec, zastępca burmistrza, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy, przedstawiciele samorządu oraz instytucji współpracujących z Ochotniczym Hufcem Pracy. Organizatorem konferencji było nowosądeckie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, przy współudziale Młodzieżowego Centrum Kariery, Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Krynicy - Zdroju.

Oprac. (Red. M) foto. Monika Gajowska
 
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Beata Skrabska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica