Gmina Krynica. Powstanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Gmina Krynica. Powstanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Dzisiaj (23 sierpnia) w sali krynickiego USC nastąpiło uroczyste przekazanie umowy pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyrnej, Bereście, Piorunce oraz sieci wodociągowej w Bereście i Piorunce”. Dokument burmistrzowi Dariuszowi Reśko wręczył członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. 

W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o łącznej długości ok.17 km oraz sieć wodociągowa - wraz z przyłączami o długości ok. 8 km. Beneficjentem projektu jest Gmina Krynica - Zdrój działającą poprzez jednostkę organizacyjną tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013" – "Gmina realizuje program wodno – ściekowy. Pozostały trzy sołectwa: Czyrna, Berest i Piorunka, gdzie ten obszar nie został do końca zrealizowany. Czekaliśmy na środki zewnętrzne, aby dokończyć to zadanie”. – mówi burmistrz Dariusz Reśko. –"Polska musi spełniać pewne wymogi unijne do 2015 roku. Jeśli uda się zrealizować ten projekt to Krynica – Zdrój wypełni te kryteria w terminie. Zatem będziemy mieć cały obszar gminy pokryty siecią kanalizacyjną i wodną". 
    Marszałek Stanisław Sorys mówił m.in. o czterech etapach wdrażania umowy w życie. Pierwszym jest jej podpisanie, kolejnym realizacja, następnym rozliczenie pod względem finansowym, a ostatnim – sprawdzanie  trwałości projektu. 
  Przetarg na wykonanie inwestycji zostanie ogłoszony na początku 2014 roku. Tak, aby jego rozstrzygnięcie nastąpiło wiosną. Termin graniczny zakończenia prac planowany jest na połowę 2015 roku. 

Małgorzata Kareńska fot. aut. 
 
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica