Krynica/ Muszyna: VI Forum Regionów XXII Forum Ekonomicznego

Krynica/ Muszyna: VI Forum Regionów XXII Forum Ekonomicznego
Od 4 - 6 września w Muszynie i Krynicy odbędzie VI Forum Regionów, integralne wydarzenie Forum Ekonomicznego. Zostaną na nim poruszone m.in. zagadnienia związane z polityką proekologiczną w dużych metropoliach. Zebrani dyskutować będą o tym, w jakim stopniu miasta troszczą się o obszary zielone?  Czy wystarczająco dbają o oczyszczanie ścieków i jak zracjonalizować zarządzenie zasobami wodnymi?

    Nie zabraknie też rozmów na temat nowelizacji polskiej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zagadnienia te będą poruszone podczas paneli: „Zielone miasta Europy”, „Reforma śmieciowa – rewolucja w systemie gospodarowania odpadami i „Przyszłość polityki miejskiej w nowym okresie programowania Unii” oraz „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania i dylematy. O powyższych wyzwaniach dyskutować będą m.in.: Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Jan Rączka, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Aleksander Pikulin, Dyrektor Departamentu Gospodarki Branżowej i Regionalnej w Rosyjskim Instytucie Studiów Strategicznych; Anatolij Semynoha, Przewodniczący Komitetu ds. Ekologii Rady Najwyższej Ukrainy i Władysław Piskorz, Szef Wydziału ds. Spójności Terytorialnej i Rozwoju Miast, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. 
     Poruszona zostanie też polityka regionalna, jej rozwój i przyszłość. W Unii Europejskiej istnieją bowiem różnice w poziomie dobrobytu. Najzamożniejszym państwem jest Luksemburg, - ponad siedmiokrotnie bogatszy niż Rumunia czy Bułgaria. Jak pomóc regionom wykorzystywać w pełni ich potencjał? Jak poprawić konkurencyjność i poziom zatrudnienia w obszarach o dużym potencjale wzrostu? Jak najszybciej zbliżyć do średniej unijnej poziom dobrobytu w państwach, które niedawno dołączyły do Europejskiej Wspólnoty?
    W końcu, podczas sesji plenarnych - „Mechanizmy współpracy regionów w Europie. Przyszłość polityki regionalnej” i „Polityka regionalna czynnikiem inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020" - dyskutanci zastanawiać się będą nad tym, jak wesprzeć promocję innowacyjności we wszystkich krajach Unii. Dyskutować będą m.in.: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego RP; Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Michèle Sabban, Przewodnicząca Zgromadzenia Regionów Europy; Siim-Valmar Kiisler, Ministerstwo Spraw Regionalnych Estonii i Daniel Braun, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Czech.
 

oprac. (red. M) fot. archiwum
Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: strona Forum Ekonomiczne

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica