Magdalena Krzeszowska - na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej.

Magdalena Krzeszowska - na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej.
Magdalena Krzeszowska, zastąpiła Grażynę Lubańską na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Krynica - Zdrój. Dotychczas pełniła ona funkcję zastępcy krynickiej placówki. Objęcia nowego stanowiska pogratulowały jej władze gminy oraz Starostwa Powiatowego podczas sesji Rady Miasta. 

Dotychczasowa dyrektor Grażyna Lubańska pracowała w krynickiej bibliotece od 1 lipca 1968 roku. Jest pomysłodawcą, twórcą i redaktorem naczelnym gazety lokalnej „Krynickie Zdroje”, wydawanej od 17 lat przez Bibliotekę. Współpracowała z instytucjami miasta i gminy, w tym świetlicami środowiskowymi, Pełnomocnikiem Burmistrza do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi (przy organizowaniu „Wakacji z Biblioteką”), a także Małopolskim Instytutem Kultury (przy organizacji wystawy „Krynica czasów Kiepury” przygotowanej w ramach XIII edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego). Kładła szczególny nacisk na gromadzenie archiwalnych materiałów dokumentujących historię uzdrowiska i regionu.
   Staraniem Grażyny Lubańskiej Biblioteka zainicjowała nowe formy pracy z czytelnikiem t. j. cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek placówka otrzymała nowoczesny sprzęt w tym urządzenia wielofunkcyjne, komputery, laptop, rzutnik oraz ekran. Najbardziej znaną akcją, której pomysłodawcą jest Grażyna Lubańska, są „Wakacje z Biblioteką” - dwumiesięczny cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Krynica - Zdrój. Obecnie odbywa się już 13 edycja tej imprezy. Była radną samorządu lokalnego, członkiem zarządu Rady Gminy Krynicy - Zdroju, radną Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego, Odznaczona została: Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zasłużona dla Województwa Nowosądeckiego oraz Złotym Jabłkiem Sądeckim. Grażyna Lubańska przygotowała plan rozwoju strategicznego Biblioteki na lata 2010 - 2013.

Małgorzata Kareńska


Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica