Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
15 czerwca 2019 r. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dotarł na Krynicki Deptak gdzie można było także wziąć udział w lekcjach europejskich, warsztatach ekologicznych oraz konkursach i zabawach z cennymi i atrakcyjnymi nagrodami. Jeżeli staramy się o jakiekolwiek dofinansowanie warto zajrzeć do takiego Mobilnego Punktu Informacyjnego by zasięgnąć informacji, fachowych porad wprost od profesjonalistów.

W Mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dotacji oraz fachowych porad gdzie szukać dofinansowania na założenie własnego biznesu, kiedy i jak starać się o wsparcie finansowe na rozwój firmy czy dotacje na projekty proekologiczne. Specjaliści Ponadto bezpłatnie konsultują jak przygotować wniosek, prowadzić i rozliczyć projekt.

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszy się stoisko projektu Kierunek Kariera. Tu można porozmawiać z doradcą i dowiedzieć się jak otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.

,,Kierunek Kariera”, to projekt oferujący specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery, czyli: bony szkoleniowe. Mogą skorzystać z tej usługi osoby pracującące lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników; majace powyżej 25 lat i posiadające wykształcenie, co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub majace powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie; mieszkające i pracujące w Małopolsce.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, realizuje także projekty, w których możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych oraz nowy start osób powracających do Małopolski z zagranicy. Dla nich przygotowano projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE, które MARR realizuje obecnie, jak też planuje realizować w przyszłości. Jest możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie związanym z dokumentacją konkursową, przygotowaniem biznesplanów, projektów, itp.

• Projekt Dobry Czas na Pracę – projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia, niepracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.
• ,,Dobry Czas na Biznes” dla osób zakładających działalność gospodarczą w wieku 30 lat i więcej
• ,,Lider CSR – zarządzanie wiekiem” dla przedsiębiorców.
• Małopolskie bony rozwojowe
• Projekt Akademia Menadżera - skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP.
• Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian – w ramach projektu osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub odchodzące z rolnictwa mogą uzyskać wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia.

"Tele-Anioł" – projekt mający na celu pomoc dla osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką.

Więcej informacji o Małopolskich Punktach Informacyjnych na stronie: www.fundusze.malopolska.pl/MPI oraz w wydarzeniu na profilu Facebook Małopolska Fundusze Europejskie.


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica