Msza Święta za Ojczyznę i wiązanki kwiatów.

Msza Święta za Ojczyznę i wiązanki kwiatów.
Msza Święta za Ojczyznę odprawiona w Kościele Zdrojowym, a potem - wiązanki kwiatów i uroczysta akademia. W taki sposób obchodzono Święto Odzyskania Niepodległości (11 Listopada).

Po odegraniu "Mazurka Dąbrowskiego", okolicznościowe przemówienie wygłosiła przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Półchłopek  - "Jak co roku w Święto Odzyskania Niepodległości, zbieramy się pod tablicą upamiętniającą postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wybrał perłę polskich uzdrowisk na miejsce zasłużonego wypoczynku. Władze miasta nadały mu honorowe obywatelstwo, a w księdze pamiątkowej schroniska na Jaworzynie znajduje się jego własnoręczny wpis. Głos zabrał również Ryszard Zwoliński, wiceprezes Światowego Koła Związku Armii Krajowej, przypominając drogę do niepodległości. Następnie samorządowcy, delegacje m.in. GOPR, PTTK, KTH, oddziału Komara złożyły wiązanki kwiatów.
    W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Młodzież wspólnie z nauczycielką języka polskiego Heleną Bukowiec przygotowała montaż słowno - muzyczny, złożony z pieśni i poezji patriotycznych. Natomiast po południu wspólnie z zespołem Kryniccy Seniorzy można było pośpiewać pieśni i piosenki patriotyczne.  Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła również młodzieżowa Orkiestra Dęta z Brunar pod batutą Michała Korbicza.
*****
11 listopada 1918 roku państwa Ententy podpisały z Niemcami rozejm, który zakończył I Wojnę Światową. W tym czasie na ziemiach polskich stworzone zostały warunki do odrodzenia niepodległego państwa. Dzień wcześniej Józef Piłsudski powrócił do Warszawy z twierdzy Magdeburg, gdzie był więziony. Dzień później Rada Regencyjna będąca prowizoryczną głową państwa (arcybiskup Aleksander Kakowski, ziemianie: Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski) przekazała mu władzę wojskową. Cieszący się dużym autorytetem Tymczasowy Naczelnik Państwa został też Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich i w ten sposób objął najwyższą władzę cywilną oraz wojskową. Rozwiązał Rząd Lubelski i powołał nowy Jędrzeja Moraczewskiego, który był drugą próbą utworzenia rządu centralnego. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone w okresie międzywojennym, zostało przywrócone po 1989 roku.

Małgorzata Kareńska
fot. A. Gulewicz.

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica